Zrcadlo

 Poznání sebe, sebezkoumání, prohlédnuti, kdo opravdu jsme

Mořské panny zpívají: Voda je skvělým zrcadlem - čím je tmavší, tím jsou odrazy okolního světa zřetelnější. A tak to je i s životem. Když se podíváme do čistého zrcadla, ukáže nám, jak asi vypadáme. Ale tmavé zrcadlo je metaforicky použito tehdy, když náš život, moře nebo naše pocity ztmavnou, stanou se komplexnější, smutné, zadumané, hluboké a někdy také velmi bolestivé. Ale právě v těchto chvílích můžeme uvidět, kým opravdu jsme. Protože teprve pod tlakem je možné pozorovat charakter. A často se nám nelíbí pravda, kterou v tomto tmavém zrcadle vidíme. Mořská panna nám s tím může pomoci. Zvedne kouzelné zrcadlo, které nejenom ukazuje naši podobu, ale ukazuje nás celé, naši přívětivost, naše rány a jizvy. V něm můžeme spatřit, co je skryto oku těla, ale známé očím duše. Tato zrcadla se mohou vyskytnout ve snech a v čase zjitřených emocí, kdy zjišťujeme, že nás něco stále bolí, nebo máme rány, které jsme se snažili zakrýt. Není třeba před tímto zrcadlem nic zakrýval nebo kamuflovat. Ani posuzovat jizvy a zranění nebo krásu a půvab. Jednoduše tu jsou a tím, že je jasně vidíme, obzvláště v tmavém zrcadle velké Matky oceánu, můžeme spatřit, kým jsme. Zatímco plaveme v jasných vodách, vidíme světlo a to pozitivní. Ale když plaveme v temných vodách, můžeme pravdivé uvidět mnoho o té osobě, kterou jsme, a udělat změny, adaptovat se nebo přijmout pravdu o sobě samých, bez toho, abychom se snažili o nápravu. Dosáhneme lásky k sobě, sami sebe poznáme a začneme se svými vlastními silami uzdravovat.

Výklad: Je načase se jemně ale pevné podívat pravdě do očí, abyste zjistili, kým jste, a pochopili, že nejste škaredí a že vám nic nechybí. Že jste pravdivou a krásnou cestou do duše, plnou zázraků. Je čas uvidět to, co oko nemůže vždy spatřit, ale co duch vycítil. Toho můžete docílit pozorováním - uslyšíte milá slova od přátel, kteří vás opravdu chápou, od cizince, který si všimne něčeho, co většina lidí přehlédla. Nebo může tento okamžik přijít ve chvíli, kdy letmo zahlédnete, kým jste se stali. Sny, vize, záblesky intuice jsou také zrcadly, s nimiž v tuto dobu pracujeme. Zrcadla a to, jak vypadáte, se vám budou plést do cesty. Ujistěte se, že zrcadla a kouzelné nástroje mořských panen přijímáte jako spojence. Pak začne docházet i k divům a uzdravování.

« Zamilovat seBožská smyslnost »