Znovuzrození

Tato karta zobrazuje vývoj vědomí, jak ho popsal Friedrich Nietzche ve své knize Tak pravil Zarathustra. Mluví o třech stupních: o velbloudu, lvu a dítěti. Velbloud je ospalý, tupý, spokojený sám se sebou. Žije v sebeklamu, že je vrcholkem hory, ale ve skutečnosti je natolik v zajetí názorů jiných, že má jen stěží nějakou vlastní energii. Z velblouda se vnořuje lev. Když si uvědomíme, jak nás život míjel, začneme se požadavkům druhých bránit. Vystupujeme z davu, sami a hrdí a vykřikujeme svou pravdu. Tím to ale nekončí. Nakonec povstane dítě, jež není ani svolné, ani vzdorovité, ale nevinné a spontánní a věrné svému bytí. • Ať jsi nyní v jakémkoli z těchto rozměrů - ospalý/á, deprimovaný/á nebo řvoucí a vzpurný/á - věz, že se to vyvine v něco nového, když to dovolíš. Je čas pro růst a změnu.

V zenu přicházíš odnikud a jdeš nikam. Jsi tady a teď, nepřicházíš ani neodcházíš. Všechno tě míjí; tvé vědomí to odráží, a s ničím se neztotožňuje.

Když lev řve před zrcadlem, myslíš si, že řve zrcadlo? Nebo když lev odejde a přijde dítě a tančí, zrcadlo hned zapomene a tančí s dítětem - myslíš si, že zrcadlo s dítětem tančí? Zrcadlo nedělá nic, jednoduše všechno odráží.

Tvé vědomí je pouhé zrcadlo.
Ty nepřicházíš, ani neodcházíš.
Věci přicházejí a odcházejí.
Jsi mladý/á, jsi starý/á; jsi živý/á, jsi mrtvý/á.
Všechny tyto stavy jsou jen odrazem ve věčném rezervoáru vědomí.

« SmutekVědomí »