Životní poslání

„Tvým životním posláním je sloužit způsobem, který přináší velikou radost tobě i druhým.
Neměj obavy a namísto toho se, naše milé dítě, soustřeď na to, abys žilo opravdově, a tvé poslání si tě najde samo."

Tato karta vás chce uklidnit, že není třeba podstupovat žádné extrémní kroky, abyste své životní poslání rozpoznali. Netrapte se nad rozhodováním, jakou profesi zvolit, aby vás bavila a ještě vám vydělala hodné peněz. Neplýtvejte energií tak, že byste zkoušeli různé profese a zaměstnáni. Namísto toho jen jednoduše jděte cestou svých snů, využívejte při tom svých talentů a následujte směr, který vám ukazuje touha vašeho srdce. Nechť vás na této cestě vede záměr přinášet radost sobě i druhým. Vaše životní poslání nemusí být jasné definováno a pojmenováno. Životní poslání je proces, nikoli kategorie.

Další významy: Odevzdejte všechny své obavy ohledně peněz a své práce Bohu a jeho andělům • Jste na dobré cestě k naplnění svého životního poslání • Soustřeďte se vždy jen na příští krok a své obavy z budoucnosti odevzdejte andělům • To, čím se právě zabýváte, je součástí vašeho životního poslání.

« Záplava hojnostiZměna směru »