Zákon přitažlivosti

Tím, jak se stáváte citlivějšími a vnímavějšími vůči různým energiím, začínáte pohlížet jinak na vztahy a činnosti, které jste si dříve užívali.

Tato karta signalizuje, že prožíváte změny, které vyvolává vaše duchovní cesta. Univerzálně platný zákon přitažlivosti říká, že stejné přitahuje stejné. Proto jste přitahováni k situacím a lidem, již mají záměry podobné těm vašim. Například, pokud je vaším úmyslem být láskyplný/á a vidět v každém Božího ducha, budete přitahovat takové lidi a situace. Budete rovněž odpuzovat lidi s opačnými záměry.

Proto mohou vaše vztahy a záliby procházet změnami. Možná se vyhýbáte starým přátelům, protože už vás nepřitahují, nebo se děsíte, máte-li jít do práce nebo do klubu, kde vám dříve bylo příjemně. Tyto zkušenosti a pocity jsou běžnou součástí duchovní cesty. Přitahujete báječné nové vztahy, situace a pracovní příležitosti, které odrážejí vaše duchovní zaměření. Odevzdejte andělům všechny své starosti, otázky, obavy, viny a požádejte je o své uzdravení a proměnu.

JAK POSTUPOVAT

V duchu vyzvěte archanděla Raguela /anděl vztahů/ a Chamuela /anděl, který nalezne vše, co hledáte/ a řekněte: „Archanděli Ragueli a Chamueli, děkuji vám, že mi pomáháte zůstat věrný/á sám/a sobě v období, kdy procházím proměnou, která je pro mě důležitá. Žádám o vaši pomoc, abyste mi pomohli důkladně si ujasnit mé vztahy, záležitosti kariéry a jiné oblasti života, kde cítím, že už je vnímám jinak. Provázejte mě těmito změnami tak, abych si zachoval/a laskavost, soucit a integritu, tak aby každý, koho se má proměna dotkne, byl požehnán."

« Základní čakra Zbavte se strachu »