Yemaya

 Yemaya, Pramáti oceánu

Mořské panny zpívají: Chtěly bychom se s vámi podělit o moudrost Starců. Orishu Yemayu často popisují jako obrovskou, prvotní mořskou pannu se zářící hvězdou na hlavě, která má moc a z níž se rodí svét. Díky ní si zapamatujeme, že energie mořských panen není jen mírná, sexuální a zaměřená na koketování - tato energie symbolizuje zrození světa skrze vodu. I když moc a energii mořských panen si ostatní přivlastnili, až zeslábla, pokud si nemyslíte, že jsme pouze stvoření spojená s potěšením a smyslností, síla a uznání Yemayi narůstají a začínají nás všechny podněcovat. Jsou jako paprsky světla, připomínají nám náš skvělý věk, sílu a velké množství lekcí, které jsme všichni dostali, i to, jak můžeme mnohem více přispět ke zrodu všude ve světě.

Yemaya se vrací, je stará, vypadá zčásti jako člověk, zčásti jako mořské stvoření a rodí se z ní všichni lidé. Jejím zrcadlem jsou dveře a vchod směřuje k neviděnému světu. Její ocas je lůno, z něhož se všichni rodíme. Slaná voda, v níž se všichni vznášíme, dává život a světu na zemi poskytuje kyslík.

Učila nás všechny, zrodily se z ní všechny mořské bytosti a byla obrovská. Ostrovní řetězce jsou pouhými šupinami na jejím ocase, sopka je břichem a všechna vyznání světa jsou obměnami její existence. My, mořské panny, Yemayu milujeme, je úžasnou mořskou bytostí, matkou nás všech.

Výklad: Cítíte se být taženi do podvodní archeologie mořských lidí, zkoumáte minulost, opravdu dávnou historii, alternativní historii Země i míst mimo Zemi, chápete moc moře a respektujete hluboce ženské božství ve všech formách - lidské, zvířecí a týkající se stvoření. Zkoumáte svou vlastní moc a zjišťujete, co se může díky vám zrodit a co můžete zplnomocnit. Rozumíte krajině a božství vidíte v křivce kopce, břichu hory či lůně moře. Rozvíjí se u vás zájem o santeríu, vúdú a o témata, která se táhnou napříč různými hodnotovými systémy. Snažíte se stát se ještě prvotnějšími, znovu se spojit s vaším dávným já, pečujete o sebe na pradávné a hluboké úrovni. Začínáte mít vztah k hlubšímu já ostatních spíše než k jejich sociálnímu a často uměle vytvořenému já. Třetí oko a korunní čakry jsou u vás silné aktivovány a sakrální a základní čakry jsou dobře uzemněny a proudí jimi energie.

« PokusyJeřábí taška »