Yemanya

Cenná příležitost

Otevírají se před vámi důležité dveře. Projděte jimi.

Poselství Yemanye: Tak jako oceán se život pohybuje ve vlnách, jako příliv a odliv. Správné načasování je nade vše, takže když se vám naskytne příležitost, bez váhání se jí chopte. Bude vás doprovázet vše, co jste udělali, abyste se připravili. Pokud však přesto váháte nebo cosi odkládáte, zajisté se brzy naskytne jiná příležitost, tak jako neustále se opakující příliv a odliv. Podobně jako oceán je i život bohatý na rozmanitost a krásu. Užívejte si různých rytmů života a dovolte všem pochybnostem, aby se odplavily.

Různé významy této karty: Neváhejte • Toto je la správná věc, kterou máte učinit • Vaše modlitby budou vyslyšeny • Připravte se na velkou a šťastnou změnu • Oslavte svůj úspěch • Vězte, že jste na tuto novou příležitost připraveni a vybaveni •

O Yemanye: Yemanya je africká a brazilská bohyně, které se přičítá stvoření moře. Vždy 31. prosince lidé v Brazílii oslavují Yemanyu tím, že pokryjí hladinu moře bílými květy a miniaturními loďkami. Můžete ji požádat o pomoc tak, že dáte malinkou loďku do vody a budete si něco přát. Když vám Yemanya toto přání splní, tak její vlny vaši lodičku pohltí, v opačném případě bude lodička vyvržena na břeh. Jelikož pozemský život se zrodil z moře, je díky svému spojení s mořem Yemanya mocná a láskyplná bohyně Matka. Je ochránkyní, živitelkou a může vám splnit vaše přání.

« Vesta Zelená Tara »