Vzkazy andílků od Magdy

Přispívejte k míru, ne ke strachu

"Ve vašem světě se děje mnoho zlých věcí, které vás jako citlivé a mírumilovné osoby znepokojují a trápí. Když se však necháte těmito lidmi nebo okolnostmi vystrašit, pak těmto lidem či okolnostem přímo posíláte svou energii. Udělejte sobě i světu laskavost - a nebojte se. Rozhodněte se, že se bát nebudete. Váš strach nikoho a nic nezachrání.

Kapky moudrosti přírody z krásného rána

Když mě dnes probudily sluneční paprsky, rozhodla jsem se, že si udělám ranní procházku. Déletrvající citová tíha pocházející z mých rodinných a vztahových problémů nutně potřebovala uvolnění a čerstvý vzduch jako by mě přímo zval k léčivé vycházce do přírody. Vzala jsem si tedy deník, propisku a foťák a vyšla jsem ven.

Hledejte dary ve svých situacích

"Jako vaši andělé plně rozumíme všem vašim pocitům, které prožíváte při těžkých obdobích. Chápeme vás a ceníme si toho, že jste k sobě i k druhým lidem ohledně svých pocitů upřímní. Chtěli bychom vás však požádat, abyste se v těchto pocitech neutápěli a nedramatizovali si tak své záležitosti ještě více.

Svým štěstím přispíváte ke štěstí ve světě

"Peníze jsou ve vašem světě hmotným projevem energie hodnoty. Pokud máte nedostatek peněz, pravděpodobně ve své energii nesete stopy nedostatečné hodnoty. Těžko si přitáhnete hodnotné věci, když vyzařujete přesný opak. Abyste změnili svou energii, je třeba nejprve zjistit, kde přesně se nachází to konkrétní "nemocné" místo.

Poselství archanděla Michaela o pesimismu a skepsi

Často slýcháme vaše stížnosti na to, že se vaše modlitby neplní a že se výsledky vaší duchovní práce nedostavují. Stejně jako i v mnoha dalších případech je příčinou těchto negativních zkušeností váš strach.

Láska jako v pohádce

Když se ve filmu hlavní postava do někoho zamiluje a její láska není opětována, on či ona se stále snaží tuto neopětovanou lásku získat. A nakonec si tento objekt lásky - většinou na nějaké akci, kde je plno formálně oblečených lidí - uvědomí, že hlavní hrdina je skutečně tím pravým! V reálném životě však většina z nich řekne: "Ne, díky." nebo "Promiň, ale nejsi můj typ."

Poselství andělů o mentalitě nedostatku

"Pro vaši mysl může být těžké neupadat do mentality nedostatku, zvlášť když všude kolem sebe vidí tolik DŮKAZŮ, že je všeho nedostatek a že lidé (včetně vás) prožívají strádání v různých formách. V takových obdobích je ještě více než obvykle důležité nesoustřeďovat veškerou svou pozornost do své hlavy, ale naopak ji soustředit do svého srdce, které vidí dále a hlouběji.

Problém bezdětnosti

Žijeme v době změny století. Jak je známo z historie, když krize dozrávají, vypukne revoluce. Nyní také prožíváme krizi. Život na Zemi nemůže pokračovat jako dřív, neboť bychom ji s konečnou platností zničili. Potlačovaný Duch se dere na svobodu.

Na celém světě nyní prudce vzrostl počet bezdětných rodin. Fyzicky zdravé ženy a muži nemají potomstvo, i přes úsilí nejlepších lékařů a čarodějných kouzel.

O chybách ve výchově a jejich vlivu na děti

Mnozí rodiče vzdychají: "Já jsem dobrý spořádaný člověk, ale nijak nemohu pochopit, jak to, že mám takové dítě! Nikdy nemarním čas naprázdno, pořád něco dělám. Chci, aby byl pořádný, a on vůbec není rozmazlený, ale zkazili ho kamarádi a škola, to vím určitě."

A teď se podívejte na situaci očima dítěte:

Nenechte se omezovat svou myslí

"Na lidském egu je zrádné to, že používá zcela logické argumenty, které vaše mysl nedokáže nijak vyvrátit. Vaše mysl pak získává onen omezující dojem, že je to jedině TAK a ne jinak. Tím se ovšem uzavíráte všem dalším možnostem a cestám, které se vám nabízejí, ale které neodpovídají logice vaší mysli.
Zobrazit: 21-30 z celkem 58
začátek | « předchozí | následující » | konec