Vywamus


/New Age/

Vywamus je nanebevzatý duchovní učitel a léčitel, který po­máhá nositelům světla probudit jejich vnitřní sílu a duchov­ní schopnosti a objevit smysl života. Učitelé New Age říkají, že Vywamus je holografický aspekt vyššího já Sanat Kumary. V tom­to ohledu pracují Vywamus a Sanat Kumara jako dva samostatní jedinci, přestože se jedná o aspekty jediné osoby /ve skutečnosti jsme všichni jedinou osobou/.

Vywamus, jako velmi láskyplný a soucitný rádce, rychle po­může ve všech aspektech citové, duševní, duchovní a fyzické léč­by. Pomáhá nositelům světla uvědomit si jejich temné stránky, aby mohli být osvícené světlem.

Přivolat si ho může kdokoliv, protože přijde ke každému. Otevřete mu srdce, sdělte mu svůj božský úmysl a pak jen naslouchejte."

Pomáhá:
    * vedením
    * povzbuzováním a inspirací
    * léčbou - duchovní, citovou a fyzickou
    * se všemi aspekty smyslu života
    * s motivací a překonáváním odkladů
    * s objevováním vašeho nadání

INVOKACE

Invo­kace má zvláště velkou sílu večer před spaním nebo když touží­te po osobní komunikaci ve vyšších vibracích.

Vywamus je nabitý elektřinou a má modrou barvu. V průběhu tohoto procesu můžete cítit brnění v pažích, rukách či nohách. Můžete mít pocit, že vámi prochází elektrický proud. Může se vám zdát, že se točíte nebo vidíte modrou barvu, jakou má elek­třina. Nezapomeňte, že jsme elektromagnetické bytosti, takže se vám nic nestane. Budete-li se cítit z nějakého důvodu nepříjem­ně, požádejte ho, aby vám celý proces po fyzické stránce usnad­nil.

Nejprve zavřete oči a soustřeďte se na svůj dech. Zaměřte pozornost do nitra. Představujte si, že přivádíte z vesmíru oblak elektrické modři. Přidejte k tomu trochu bílé barvy a chcete-li, i trochu růžové. Nechte se tímto oblakem obklopit tak, abyste jím byli zcela uzavřeni. Nespěchejte a počkejte, až se ocitnete v elek­tricky modrém oblaku jako v kokonu.

Jakmile jste připraveni, dejte najevo svůj úmysl spojit se s Vy­wamem. Například takto:

„Vywame, jsem připraven přijmout tvoji energii a řídit se tvým vedením."
Můžete mu položit jakoukoliv otázku, jakou si přejete. Pama­tujte však, že Vywamus nepracuje jako parapsycholog, ale spíše jako vysoce pokročilý duchovní učitel."

« Vesta