Vyslyšená modlitba

„Tvé modlitby i pozitivní očekáváni byly vyslyšeny.
Pracujeme na této záležitosti spolu s tebou od samého počátku a přitom bdíme nad tebou i nad všemi zúčastněnými.
Zůstaň na své nynější cestě, protože tě dovede hodně daleko."

Tuto kartu jste si vytáhli jako povzbuzení od svých Andělů ve vztahu k záležitosti, na kterou se ptáte. Ujišťují vás, že všechno dobře dopadne, pokud budete neustále vůči této situaci vysílat lásku a budete postupovat podle Božího vedení.

Další významy: Neváhejte, právě teď je vhodná doba • Jste na správné cestě • Nápad, který jste dostali, byl Boží inspirací • Andělé předvídají úspěšné završení vaší záležitosti.

« Všímej si znameníVztah »