Vnitřní mír

Archanděl Chamuel: „Vnitřní mír vám přinese uvědomění, že skutečná je jen Láska. Nezapomínejte na to.“

Doplňující vzkaz: „Pohlédněte pod povrch této situace a objevte skrytou pravdu, totiž že každý zúčastněný je láskyplné dítě Boží. Tím, že se budete soustřeďovat na tuto pravdu, vyvoláte řešení plné lásky. I když to tak možná nevypadá, věřte, že vše je řízeno vyšší moudrostí. Láska je jedinou silou, která existuje, a její světlo zažene jakoukoli zdánlivou temnotu. Zaměřte se na to, že budete hledat odrazy tohoto světla v mysli, v srdci, v myšlenkách i v životě. Tento poznatek je základem klidu.“

Jak pracovat s archandělem Chamuelem:
Když se chcete cítit soustředěnější, klidnější a vyrovnanější, zavolejte Chamuela. Je archandělem osobního a celosvětového míru. Je velmi hodný, milující a laskavý a při práci s ním vás zaplaví příjemný pocit vzrušení. Vězte, že Chamuel vidí vaše opravdové kvality a bezvýhradně vás miluje.

« Vlídnost Vše je v pořádku »