Vnitřní hlas

Vnitřní hlas nemluví slovy, ale jazykem srdce, jazykem beze slov. Je jako orákulum, které říká vždy jen pravdu. Kdyby měl tvář, vypadal by jako tvář uprostřed této karty: bdělá, pozorná, a schopná přijmout jak temnotu, tak světlo, jež symbolizují dvě ruce držící krystal. Krystal sám symbolizuje jasnost, přicházející po přesažení všech protikladů. Vnitřní hlas může být i hravý - potápí se hluboko do emocí, aby se znovu objevil a vznesl se vysoko do oblak, jako dva delfíni tančící ve vodách života. Měsíční korunou je spojený s kosmem, zelenými lístky na kimonu se zemí. • Někdy se nám zdá, že slyšíme příliš mnoho hlasů najednou a každý z nich se nás snaží nějak ovlivnit. Zmatek, který v těchto situacích zažíváme nám připomíná, abychom ve svém nitru vyhledali ticho a svůj střed. Jen tak můžeme uslyšet svou pravdu.

Jestliže jsi nalezl/a pravdu uvnitř sebe, není již v této existenci nic, co bys ještě mohl/a nalézt. Pravda teď přichází tvým prostřednictvím. Když otevřeš oči, otevírá své oči pravda. Když zavřeš oči, zavírá je v tu chvíli pravda. V tom je nesmírná meditace. Když jednou pochopíš, ten trik, nemusíš už nic dělat; ať děláš cokoli, dělá to pravda. Chodíš, a je to pravda; spíš, a je to, jako kdyby spala pravda, mluvíš, a je to jako když mluví pravda; jsi potichu a je to pravda, kdo je potichu.

Tohle je jedna z nejjednodušších meditačních technik. Pomalu, velmi pomalu se podle tohoto jednoduchého receptu všechno usadí, a pak už žádné techniky není potřeba.

Až se uzdravíš, odhodíš meditaci, odhodíš léky. Pak budeš žít jako pravda - zářivý/á, živoucí, spokojený/á, blažený/á, jako píseň sobě samému/samé. Celý tvůj život se stane modlitbou beze slov, modlitbou samou, milostí, krásou, jež nenáleží tomuto pozemskému světu, paprskem světla odjinud ozařujícím náš temný svět.

« ExistenceTvořivost »