Uzdravení

Tato karta za vámi přichází jako ujištění, že zdravotní záležitost, na kterou se ptáte, se ubírá dobrým směrem. Očekávejte zázračné vyléčení!

Možné konkrétní významy: je načase vystřízlivět a zapojit se do programu na odvykání závislostí • V této situaci myslete pozitivně na své uzdravení • Součástí vašeho životního poslání je léčení závislostí • Uzdravení muže také znamenat znovunalezení něčeho, co jste ztratili • Překonáte současnou stresovou situaci a vše bude v pořádku

Moje modlitba
Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mě držíš za ruku a provázíš mě uzdravováním, které směřuje k dokonalému zdraví.

« StřízlivostVěř »