Učení se a vyučování

Archanděl Zadkiel: „Udržujte si otevřenou mysl a poznávejte nové myšlenky. Své poznání pak předávejte druhým.“

Doplňující vzkaz: „Jste duchovní učitelé a horliví studenti. Učení se a vyučování druhých jsou propojeny v dokonalém cyklu, v němž k vám informace přicházejí v okamžiku, kdy je potřebujete. Učte ostatní o tématech, která ve vás budí nadšení. Čím více učíte, tím více se ve svých lekcích vnitřně utvrzujete. Ochotně se dělte o nové myšlenky a vstřebávejte informace také o tématech, která nejsou předmětem vašeho bezprostředního zájmu. I vaši posluchači vás mnoha způsoby poučí. Věřte ve svou schopnost vyučovat a učit se, neboť vaše mysl je sjednocena s Božskou myslí. Jste inteligentní a moudré bytosti. Až budete učit, vězte, že v tomto životě můžete bez obav otevřeně vyjadřovat své názory.“

Jak pracovat s archandělem Zadkielem:
Zadkiel je dokonalým duchovním profesorem. Je trpělivý, laskavý a má přístup ke všem znalostem. Je znám svou schopností pomáhat lidem při problémech s pamětí. Pokud si potřebujete zapamatovat nebo se zpaměti naučit nějakou informaci, požádejte o pomoc Zadkiela. S radostí vás naučí cokoli, co potřebujete vědět. Stačí, když mu budete klást otázky - tím přivoláte jeho pomoc. Někdy používá sokratovskou metodu učení, což znamená, že vás vede k tomu, abyste na odpověď přišli sami. Nejlepším způsobem, jak využít Zadkielovo vyučování je všímat si určitých zákonitostí ve všem, co vidíte, slyšíte a na co myslíte.

« Tvořivé psaní Ukliďte si kolem sebe »