Tady a teď

Člověk, jenž se pohybuje po kamenech, našlapuje lehkovážně a zvesela, zároveň je naprosto vyrovnaný a bdělý. Za rozvířenou, věčně proměnlivou vodou vykukují obrysy budov; zdá se, že v pozadí je město. Ten muž je na tržišti a zároveň i mimo něj - udržuje rovnováhu a dokáže vše pozorovat z vyšší perspektivy. • Tato karta nás vyzývá, abychom se uvolnili od předsudků, které jsme získali jindy a jinde a bděle vnímali, co se děje tady a teď. Život je obrovský oceán, ve kterém si můžeš hrát - vzdáš-li se svého posuzování, preferencí a lpění na detailech svých dlouhodobých plánů. Buď přístupný/á všemu, co k tobě v danou chvíli přichází. A neboj se, když klopýtneš nebo upadneš; pak prostě vstaň, opraš se, pořádně se zasměj a jdi dál.

Minulost už není a budoucnost ještě není; obojí se zbytečně pohybuje ve směru, který neexistuje. Jedno bylo, ale už není, druhé ještě ani nezačalo být. Proto povolaný žije od okamžiku k okamžiku a jeho šíp směřuje do přítomnosti, je vždy tady a teď; ať je kde je, celá jeho bytost je zaujata tím, co je tady a tím, co je teď. To je ten jediný správný směr. Jen takový člověk může vstoupit do zlaté brány.

Zlatá brána je přítomnost.

Zlatá brána je tady a teď.

... A být v přítomnosti můžeš jen tehdy, když nejsi ctižádostivý/á - žádné uskutečnění, žádná touha po moci, penězích, prestiži, dokonce ani po osvícení, protože všechno chtění směřuje k budoucnosti. Pouze člověk bez ctižádosti může žít v přítomnosti.

Člověk, který chce žít v přítomnosti, nemůže myslet, musí jen vidět a vstoupit do brány. Zážitek se dostaví, ale nemůže být předem promyšlený.

« VědomíVedení »