Symbolika těla

Zadní strana těla

Zadní strana těla je naše minulost. Je to symbolická kronika života, paměť všeho dosud prožitého a neukončeného. Vzadu sídlí odpověď na otázku, kdo jsme teď, na co máme a na co ne.

Celá zadní strana těla mapuje naši dávnou i nedávnou minulost od početí, prenatálního období, porodu, dětství až po současnost. Osou naší minulosti je páteř. Její tvar zahrnuje vzorec harmonizace a vyváženosti „životních nádechů“ - kyfózy, tedy období, kdy máme nabírat informace a učit se od zkušených mistrů, a „životních výdechů“ - lordózy, tedy období, kdy se umět prodat, stát se individualitami, vymezit se tím, čím se lišíme od ostatních, a stát se mistry pro druhé.

Klíčovým místem na páteři je C7 sedmý krční obratel, který symbolizuje náš současný okamžik „tady a teď“, tedy to, jak vykrýváme to, co chceme tím, co skutečně můžeme a co si dovolujeme. Dá se říci, že čím je bolest a problém od hlavy níže, tím ranějších témat se bolest týká. Při bolestech v zádech je nutno se zabývat příslušnými tématy - okolnostmi početí, těhotenství, porodu, atmosférou v mateřské rodině, naší rolí v ní, výchovnými a duchovními vzorci našich rodičů atd. Velkou roli v tom hraje očekávání našich rodičů vůči nám, naše pohlaví a znamení, počet sourozenců vč. potratů a jejich časový rozestup, pořadí narození dětí, skladba znamení a živlů v mateřské rodině.

Páteř blíže odspodu nahoru, vše začíná dole u země a pak roste vzhůru nebesům:

Kostrč - řešte okolnosti a hlavně emoce kolem vašeho početí. Je v nich ukryta odpověď, proč se vám celoživotně nedaří, proč nepřijímáte život jako takový, proč tady na této planetě nejste rádi a myslíte si, že jste z jiné planety, kde je líp. Důsledkem tohoto nepřijetí může být neplodnost - nechtít mít tady s tímto světem nic společného ani v podobě potomka. Co byste mu taky dali, když je to tady celé hrozné! Najděte odpovědi a řešte téma, ukrývá se ve vaší kostrči, v jejím tvaru a energetice! 

Křížová kost /S/ - okolnosti těhotenství a porodu. Řešte témata vaší bezbranosti a naivní důvěře k lidem - vašim zastupujícím osobám /rodičům, právníkům, trenérům, učitelkám atd./, protože se ve vašem životě kdysi jednalo o vás bez vás a nedopadlo to moc dobře. Dnes se to projevuje např. v nedůvěře servisním střediskům, autoservisům, řemeslníkům, stavebním firmám, finančím poradcům, soudům při líčeních o vašich věcech, o vašich dětech, vašem majetku, vaší vině a trestu. Hledejte odpovědi a řešení ve vaší křížové kosti.

SI skloubení - okolnosti odpojení se a osamostatnění od matky, hledání nezávislosti a vlastních zdrojů obživy, pochvaly a smysluplnosti. Řešte otázky nového pojmenování, co skutečně vlastníte, co ovládáte a zda se na tom nedá postavit nová budoucnost, třeba jinak, s někým jiným. Přestaňte se ohlížet na to, co by na vás a na to řekla matka, otec, manžel, šéf, vaše děti, státní instituce. Řešení najdete ve vašem SI skloubení, místě s nejhustší podkožní nervovou sítí, které si vyžaduje ochrannou a podpůrnou ruku někoho blízkého, kdo vás chápe a zná.

Bederní páteř /L/ - umění sebeprosazení, uplatňování slov „já“ a „moje“ beze strachu, umění zvládat důsledně své povinnosti a zodpovědnost, umění definovat a rozdělit role v našich projektech. Při bolestech v bedrech přestaňte páchat dobro a toužit se někomu zalíbit, stihnout termíny na úkor zdraví a rodiny, atd. Neřešte nic za druhé, naučte je zodpovědnosti za jejich věci. Hleďte si pouze svého. Na druhou stranu i z lenivosti a nevyužitosti vaší osobnosti vás mohou velmi bolet bedra, protože nejste nikomu ničím užiteční, ani nejste zajímaví a vy o tom moc dobře víte, ale nic s tím stále neděláte. Odpovědi a řešení najdete ve vaší bederní páteři. 

Bederní páteř, velmi důležitý obratel L5 … je to první a největší obratel nad pevnou křížovou kostí, který má vlastní ploténky, tedy vlastní vůli a rozhodování. Tento obratel souvisí se správným načasováním pro První krok k realizaci plánu. Můžete si toho hodně plánovat v hlavě, ale nikdy pro to neudělat první krok. A pak vás začnou bolet "kříže" nebo "plotýnky". Umění správného načasování je jedno z nejmocnějších umění těla a ukázka jeho sladěnosti s myslí a duší.

Hrudní páteř /Th/ - zpětná vazba, naslouchání, odpočinek, čas sám pro sebe. Když už jsem o něčem promluvil, musím nechat druhou stranu na to reagovat, nepředjímat, nenutit do reakce, kterou očekávám, neskákat do řeči, nedovysvětlovávat, co jsem už jednou řekl, ale vyslechnout její pohled na věc.

Vyjadřuje naše umění zjistit o druhé straně pomocí aktivního zájmu a otázek, v čem je dobrá pro naše témata či projekty. Pokud o druhou stranu nemáme zájem, nejsme schopni diskuse s ní ani přijmout její konstruktivní kritiku, ba ani konstruktivní pochvalu. Hrudní páteř je nejdelší část páteře. Tím symbolizuje nutnost soustředit se na umění vytvářet v sobě prostor pro sdílení jiných názorů než svých, pro společné nadšení, pokud k sobě najdete s druhou stranou cestu a rozhodnete se jít chvíli stejným směrem.

Na hrudní páteři jsou 2 důležitá místa: 1/ Přechod Th12/L1 /přechod hrudní/bederní/ - umění ve vymezeném čase říci vše podstatné a zmlknout v pravý čas, nevracet se k vlastní řeči, nedovysvětlovávat, neskákat druhým v jejich vymezeném čase do řeči, nestrhávat na sebe pozornost.
2/ Úsek Th1 – Th5 /mezilopatková část hrudní páteře/ - umění vnímat, co máme společné a co má cenu rozvíjet dále. Nehledat to, co nás rozděluje a rozpojuje. Cílem je naučit se druhé zapojovat do našich témat a projektů s tím, v čem jsou oni dobří a jistí v kramflecích.

Krční páteř /C/ - umění produkovat v sobě taková témata či projekty, které v sobě již prvoplánově zahrnují spojování se s druhými lidmi, rodinou, přáteli nebo kolegy za účelem vyššího principu zisku, prospěšnosti, vzdělání, zábavy, poučení atd. Život má být barevný, tekoucí furt dál a tvořivý, nikoliv jedna velká stagnace, zakrnělost, ustrašenost, sebeobětování, dřina a povinnosti. Podívejte se na váš život vy, kdo míváte pravidelné migrény.

Přední strana těla

Přední strana těla symbolicky vyjadřuje naši blízkou i vzdálenou budoucnost, o čem sníme, co si představujeme blízko i daleko dopředu, co si plánujeme a jaké k tomu máme reálné možnosti teď a tady, kdo jsme a za koho se právě považujeme. To vše v nás nám utváří vědomí o roli, jakou hrajeme teď, a v jaké se chceme vnímat později, do jaké chceme vyrůst.

Osou naší budoucnosti je hrudní kost, která na rozdíl od páteře není zdaleka tak dlouhá ani není nijak spojená s naší pánví, zdrojem fyzického života. Úžasný symbol, co říkáte? Je spojena s naší druhou složkou osobnost, tedy s duchovním životem. Jako by nám to mělo ukázat, že naše vědomá duchovní budoucnost není samozřejmostí od narození. To až si v břiše zpracujeme sami sebe v mateřské rodině, v majetku, ve hmotě, až si najdeme své místo ve vztazích a dojdeme k pevným životním zásadám, které si budeme schopni před druhými a Bohem obhájit /svým žaludkem/, teprve pak se v břiše dostaneme až do míst Solar plexu a najdeme tam začátek pomyslného duchovního žebříku do nebe k naplnění našeho životního poslání, tedy naši hrudní kost.

Hrudní kost začíná až nad měkkým prostorem břicha. Břicho je naším duchovním centrem a tréninkovým táborem, který nemůže naplno fungovat a dodávat duchovní sílu/Světlo, pokud nám cokoliv méně či více ještě stahuje žaludek a zakyseluje nás. Se staženým žaludkem nelze nebe začít hledat ani vytvářet tady na Zemi.

V břiše se odehrává naše vnitřní realita, současnost a rozhodování, jak budeme reagovat na vnější svět. Dá se tvrdit, že čím je bolest na přední straně od hlavy níže, tím základnějšího tématu zdrojů, svobody a nezávislosti na druhých se týká. Tím hlouběji budeme muset pátrat v našich pilířích. 

Levá strana těla /Vše od páteře vlevo, včetně vnitřních orgánů - strana srdce/

Levá strana těla je symbolicky spojena s naším ženským elementem/polaritou, tedy s lůnem a dělohou coby místem naší nejvyšší intimity a zrodu nového dokonalého života bez potřeby pozdějších upgradů. Tato strana souvisí s tématy tajemství, ticha, lásky a úcty k životu, citlivosti, empatie a soucitu, intuice, naděje, podporování života, přijetí a respektování jeho rytmu, koloběhu zrodu a smrti, vyznávání Fénixova principu zrození, touhy po míru, jednoduchosti a svobodě.

Ženský element/polarita v nás za všech okolností hledá svůj nejvyšší vzor - Bohyni Matku Gaiu a její božské aspekty.

Pravá strana těla /Vše od páteře vpravo, včetně vnitřních orgánů, strana játry/

Pravá strana těla je spojena s naším mužským elementem/polaritou, tedy s chladnou logikou, kalkulem, strategičností, konečností, plánováním, rozdělováním do etap, respektováním principu smrti a ukončování, termínování. Mužská polarita v nás se shlíží v tématech cti, morálky, etiky, zodpovědnosti, rytířství, kázně, řádu, kontroly, panování nad situací, soustředěné moci v rukou toho nejlepšího z nás jednotlivce, sebedisciplíny, vytrvalosti, soutěživosti, kariéry, penězi, války o území a zdroje, ochrany slabších a svěřených.

Mužská polarita v nás se touží stát legendou. Za všech okolností hledá svůj nejvyšší vzor Boha – rytíře, krále Artuše vč. jeho Kamelotu. Snaží se projevovat jeho aspekty.

Dolní polovina těla /Dělící čára je spodní okraj žeber, od žeber dolů/

Dolní polovina těla přísluší zemským energiím a symbolizuje naše zakořenění ve hmotě, vědomí o svém majetku a jeho formách a umění pracovat s ním nápaditě, užitečně pro sebe a druhé. Klíčovým tématem pro spodní polovinu těla je zjistit "Kdo jsem", kdo jsem teď, ... a teď , ... a teď...

Horní polovina těla /Dělící čára je spodní okraj žeber,směrem nahoru/

Horní polovina těla přísluší vesmírným energiím a symbolizuje naše vědomí o o Cestě a poslání. Jediným majetkem v této horní polovině nám může být pouze Víra v Boha, která se postupem času promění v něco vyššího - už nebude potřeba v Boha věřit, ale stát se jeho tvořivou součástí. Klíčovým tématem pro horní polovinu těla je zjistit "Proč tu jsem a kam kráčím", ... a proč teď a kam, ... a proč teď a kam ...

Bůh pravil: "Pracuj pro mě, a já tě štědře zaplatím!" V tom je, myslím, řečeno a obsaženo všechno důležité.

Středové nepárové orgány

Středové nepárové orgány jsou umístěny ve střední ose těla a jsou hlavními monitory svěřených oblastí pod sebou.

Močový měchýř /MM/ zobrazuje přijetí života jako takového, přijetí našeho pozemšťanství a přijetí intimního partnera jako symbolu nejbližšího přítele pro sdílení – doslova naší druhou polovinu.
Žaludek zobrazuje umění vytvářet si bezpečnou a stabilní realitu založenou na nezávislosti na cizích zdrojích a souhlasech.
Srdce zobrazuje umění povyšovat každodenní realitu do vyššího smyslu jako svou praktickou duchovní cestu za Poznáním. Srdce má co dočinění s naším povědomím o životním poslání, o poslání našich vztahů, o poslání našich rodin a firem.

Zdroj: internet
« Co nám ukazují prsty na rukou