Soucit

Archanděl Zadkiel: „Zmírněte svůj postoj k dané situaci a ke všem lidem, kterých se týká, včetně vás samotných.“

Doplňující vzkaz: „Mohu vám pomoci odpustit sobě i ostatním. Pomohu vám soucitně pochopit hlediska všech zúčastněných. Nemusíte měnit svůj postoj ani chování. Jde jen o to, abyste k dané situaci přistupovali se srdcem plným lásky, která vám dodá sílu a umožní vám vymyslet tvůrčí řešení.“

Jak pracovat s archandělem Zadkielem:
Zadkielovo jméno znamená „Milost Boží“. Pomáhá nám zbavit se zášti vůči sobě i ostatním. Požádejte ho, aby vstoupil do vašich snů a v roli jakéhosi kominíka odstranil z vašeho srdce veškeré emoční toxiny. Postará se, aby byly naplněny potřeby všech zainteresovaných a aby došlo k zázračným uzdravením emocí.

« Skvělý nápad Terapeut »