Sluneční meditace

Slunce je hlavním zdrojem naší životní síly a lásky. Změny na Slunci nás hluboce zasahují. Transformace na Zemi přímo souvisí s energetickými změnami odehrávajícími se na této naší „hvězdě". Pravidelným propojováním se se Sluncem pomáháme našemu tělu naladit se na jeho vibrace, otevřít jim své srdce a dopadající energie lépe snášet. Za branami je tzv. Šesté slunce podle Mayského kalendáře. Vychutnejme si jeho krásnou energii.

Sluneční Bytosti nás vybízejí, aby jste navštívili jejich svatyně, nacházející se na Slunci, ale ve vyšších dimenzích. Tím se lépe připravíte na nadcházející změny ve vašich energetických polích. Neboť až Sluneční esence zasáhne naplno Zemi, budeme mít co dělat, abychom tyto nové přívaly energie zpracovali. K tomuto účelu následuje řízená meditace, která vám pomůže k vyladění.

Nejprve se zhluboka nadechněte a s výdechem uvolňujte celé své tělo i mysl tělo, nechte odejít vše, co vás tíží, svazuje. Požádejte Stvořitele a andělé o vedení a jejich ochranu. Představte si velké zářivé Slunce, jak k němu roztahujete svou láskyplnou náruč a necháte jím své tělo prozářit a naplnit jeho životodárnou energií a paprsky. Vnímejte jak prosvětluje celou vaši bytost, každý kout vašeho překrásného a dokonalého těla, věnujte pozornost těm místům, které mají problém přijmout jeho svit. Každým nádechem do sebe přijímejte jasné a životodárné světlo.

Najednou se z jeho paprsků utvoří schody, směřující k jeho středu. Beze strachu pomalu stoupejte dál a dál. Na konci schodiště je světelná brána, kde stojí několik andělů chránících vstup do Slunečního království. Ti vám dají pokyn, jestli můžete vstoupit, nebo ne. Při vstupu vnímejte okolní energii a celistvou atmosféru. Jen poklidně pozorujte, co se děje kolem vás. V dáli uvidíte přicházet bytosti, které vás přišly uvítat. Vyzývají vás na velké setkání, konající se v nejzářivější svatyni. Účelem tohoto setkání je přijímání nové energie pro vzestup. Nenechte se dlouho pobízet a jděte s nimi na místo, kde se odehrává Zasvěcení.

Uprostřed celé svatyně je překrásný krystal, okolo kterého se shromáždilo obrovské množství duchovních bytostí. Jsou tam i lidé, co si také přišli pro Zasvěcení. Vnímejte jak jsou všichni spojeni jednotnou myšlenkou pro Vzestup všech. Krystal začal zářit víc a víc. Je to výzva abychom se zcela zklidnili a nechali jeho energii působit na své tělo. Vychutnejte si jeho působení do sytosti. Čím více se otevřete, tím více světla si přinesete do svého života. Vnímejte jestli k vám přicházejí obrazy, nebo myšlenky, které vám mohou napomoci vyřešit vaše problémy.

Až budete mít pocit plnosti, s velkou úctou všem poděkujte a pomalu se po schodech vraťte na Zemi. Ještě chvíli zůstaňte v klidu a pozorujte impulsy, které vás spojující s Vzestupem naší planety. Nakonec tuto energii předejte Zemi - jejímu jádru a všem v okolí. Tím ukotvíte vaši bytost.

Zdroj: internet