Sedna


/inuitská/eskymácká/

Známá rovněž jako Ai-willi-ay-o, Nerivik. 

Podle různých legend Sedna vypadla /nebo byla rodiči vyho­zena/ z člunu rodičů a z rozkouskovaných částí jejího těla vznikli lvouni a další mořští tvorové. Sedna je pokládána za bo­hyni a Stvořitelku všech obyvatel moře - je to nejvyšší mořská bohyně.

Sedna splní přání těm, kteří se vydávají na moře - a kteří ji po­žádají o její přízeň láskyplně, upřímně a laskavě. Protože je úzce spojena s vodou a delfíny, pomáhá rovněž s intuicí a vnáší zprá­vy o delfínech do lidských snů.

Říká: „Jsem vládkyně širého oceánu, který vnáší do vaší atmosféry magii. Mořské proudy vytvářejí počasí, vláhu a větry.

O tuto mohutnou vodní hladinu je třeba pečovat a chránit ji. Musíte přestat s vyhazováním odpadu do moře a především s nepřetržitým pou­žíváním čistících prostředků - a to okamžitě!

Samotná voda dokáže obnovovat čistotu - její čirost, inherentní pože­hnání a život poskytující vlastnosti lze používat na smývání špíny mís­to čistících prostředků. Horká voda vás dokáže zbavit zárodků a není třeba žádných dezinfekčních prostředků, které znečišťují vodu a atmo­sféru této planety.

Dovolte mně, abych vám pomohla nahradit vaše starosti a obavy kou­zelnými dobrodružstvími pod vodou, které dokáži vnést do vašich snů. Máte-li nějaká přání, můžete mě kdykoliv zavolat a odevzdat mně vaše obavy a starosti. Spolknu je ve svém hlubokém moři a budu je promý­vat tak dlouho, dokud se neobjeví jejich podstata... a pak vás vyléčím. Musíte se ale dobře starat o mé drahoušky - lvouny, delfíny a ryby."

Pomáhá:
    * s hojností, zvláště se zásobováním potravinami
    * s právy zvířat, zvláště těch, která jsou spojena s vodou - s vodními savci, rybami a vodními ptáky
    * s delfíny a velrybami
    * se sny a intuicí
    * se splněním přání, když jste na moři
    * s léčením rukou a prstů
    * s rozháněním hurikánů
    * s ochranou oceánů
    * s ochranou při plavání, plachtění nebo potápění
 
INVOKACE

Nejlépe se lze spojit se Sednou, když jste ve vodě, na vodě nebo v její blízkosti, protože voda je její panství. Řekněte jí:

„Nejdražší Sedno, bohyně vod, přeji si s tebou navázat spojení v mé intuici a snech. Přines mně, prosím, jasnou zprávu o (jme­nujte situaci, s kterou chcete pomoci). Vnes, prosím, do mých snů delfíny a pomoz mně odhalit pravdu ve výše zmíněné situaci. Děkuji ti."

« Sanat KumaraSulis »