Rady andělů na každý den

20. Dovolte svým andělům, aby vám pomáhali

Jste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušení, jsme vám ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně.

21. Učte vnitřnímu míru svým příkladem

Když druzí vidí, že jste v klidu, uvědomují si tak znovu hodnotu vnitřního míru. To znamená, že je inspirujete k tomu, aby i oni v sobě hledali mír. Vzhledem k tomu, že přitahujete lidi, kteří hledají vyrovnanost, budou vás tito lidé žádat, abyste jim také pomohli v jejich snažení.

22. Najděte dar obsažený v bolestných situacích

Držet se bolesti není žádná ctnost. Nemá to ani smysl. Hodnotu má však to, jak jste schopni se ze svého utrpení pozvednout, podobně jako se letadlo vznese nad vrstvu mraků. V utrpení je skryto sdělení, které si žádá vaši pozornost. Budete-li je přehlížet nebo maskovat, nic tím nevyřešíte. Najde si totiž jiný způsob, jak na sebe upozornit.

23. Vychutnávejte si opravdovou blízkost

Propojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku.

24. Buďte k sobě laskaví

Naši milovaní, máte citlivou duši a stejně citlivé srdce. Chovejte se proto k sobě laskavě. I když nejste žádné křehké bytosti, přesto si zasloužíte ohledy, které plynou ze soucítění. Představte si, jako byste v rukou něžně drželi krásnou holubici. Žádáme vás, abyste se podobně chovali i sami k sobě.

25. Nezapomínejte na svou vznešenost

Vaše duše je ve všech směrech otiskem Boží vznešenosti. Ozařujete planetu Božím světlem, ačkoli si daru, který v sobě nesete, možná ani nejste vědomi.

26. Zavolejte si na pomoc své anděly

Když se budete zlobit kvůli svým materiálním podmínkám, jako jsou peníze, práce nebo místo, kde bydlíte, či kvůli majetku, vzpomeňte si, že existuje i jiný přístup. Tutéž energii, kterou investujete do úzkosti, můžete vložit do modliteb a afirmací, což jsou prostředky, které vám přinesou řešení i reálnou pomoc.

27. Nic před sebou neskrývejte

Vedete se sebou v duchu mnoho důležitých hovorů a mnohých z nich si vůbec nejste vědomi. Komunikace se sebou samými má zásadní důležitost. Co byste si právě teď rádi přiznali? Někdy jde jen o to naučit se upřímnosti k sobě samým.

28. Rozlučte se s pocity viny

Pocity viny vznikají, když se obviňujete za nějakou negativní situaci. Pocit viny je nejen těžkým břemenem, ale navíc je nezdravý a nic neřeší. Pocity viny se naprosto liší od zodpovědnosti: v pocitech viny je obsažen hněv, stud, obviňování a odsuzování, kdežto zodpovědnost je spojena s láskou, sdílením a pozitivním jednáním.

29. Dokážete všechno!

Vaše schopnosti a moc jsou bezmezné, takže můžete dokázat všechno, pro co se rozhodnete svou myslí, ale i svým srdcem. Přistupujte ke každé situaci s lehkostí: jednoduše se soustřeďte na svůj cíl tak, jako by se již projevil na hmotné úrovni.
Zobrazit: 21-30 z celkem 366
začátek | « předchozí | následující » | konec