Rady andělů na každý den

10. Odpoutejte se s láskou

Pokud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:   * Snažím se přespříliš dosáhnout svého? * Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní? * Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit? * Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe) ?

11. Nechte to být

Pokud se snažíte mít situace nebo lidi (včetně sebe) pod kontrolou, jedná se jen o záminku strachu a nedůvěry. Když se tato potřeba projeví u vás nebo u někoho jiného, mějte soucítění. Uvědomte si, že vy nebo druhá osoba jen potřebujete ujištění, že vesmír je místo, kterému vládne řád a jemuž můžete důvěřovat.

12. Jste požehnáním pro svět

Jsme po vašem boku bez ustání, ve dne v noci. V každém okamžiku k vám vysíláme svou lásku, podobně jako slunce své paprsky. Naše láska vůči vám je trvalá a nekonečná, protože vždycky vnímáme vaši dokonalost.

13. Postupujte krok za krokem

Máte krásné sny a plány a všechny se ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, stávají skutečností. Vaše sny jsou zcela jistě dosažitelné, pokud na jejich uskutečnění budeme pracovat společně.

14. Najděte světlo v temnotách

Když zapadne slunce, svět se zdá temnější a chladnější. Přesto je to však chvíle, kdy jsou sluneční paprsky a barvy nejviditelnější a nejzřetelnější. A přesně tak je to i s vaším životem: kdykoli potemní vaše myšlenky nebo nálada, světlo kolem vás a ve vás září o to intenzivněji.

15. Zůstaňte věrní sami sobě

Jako citlivé bytosti cítíte, co chtějí druzí, a rádi byste je potěšili. Dnes vám pomůžeme si stanovit zdravé, neboli takové hranice, které vám umožní zachovat si vlastní přirozenost, a přitom vycházet druhým vstříc.

16. Vězte, že máte božskou podstatu

Dnes za vámi přicházíme, abychom vám připomněli vaše Božství. Jste svaté bytosti, které přišly na svět skrze našeho Stvořitele v atmosféře naprosté lásky a s určitým cílem. Vaše věčná duše byla stvořena a požehnána samotným Bohem.

17. Pošlete předem do svého dne lásku

Síla vaší lásky je tak mocná, že je schopna uzdravit cokoli, včetně vaší budoucnosti. Dnes ráno se zaměřte na to, abyste do dne, který vás čeká, předem vyslali láskyplnou energii. Vyšlete lásku do každé minuty začínajícího dne a naplňte ji uzdravující energií.

18. Pošlete do své budoucnosti pozitivní slova

Podobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na nejvyšší potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek - podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.

19. Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.
Zobrazit: 11-20 z celkem 366
začátek | « předchozí | následující » | konec