Pýthie

Znamení: Střelec/Ryby - Jupiter/Neptun

Shrnutí tématu: intuice, kněžka orákula, věštkyně, astrologie /výklad horoskopu/.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Upnul ses na radu anebo jasnovidnou věštbu, která pochází od někoho jiného. Ocitl ses tak v pasti. Zdroj tvé vlastní intuice vyschl, protože jsi přesměroval vody vlastní duše do cizího koryta. Takovýmto způsobem nikdy nenajdeš odpověď na hádanku. Každá zdánlivá odpověď od těch druhých jen vyvolává další otázky, které tě ještě víc matou. Bloudíš v klamném světě, který předstírá duchovnost. Je však od ní vzdálen stejně jako ty od své vlastní pravdy.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

V průběhu své cesty dostaneš - ze začátku možná nepochopitelné - znamení, symbol. Snaha vyřešit hádanku, přeložit jazyk symbolu do jazyka lépe pochopitelného tě přivede /téměř nepozorovaně/ k pravému duchovnímu poznání a myšlení. Pro tvou duši může mít velmi důležitým krokem, když přestaneš hledat řešení svých problémů venku a začneš důvěřovat vlastní intuici, své vnitřní kněžce.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Stará esoterická pravda říká: „Když se na něco ptáš, určitě jen neumíš najít slova, kterými by ses vyjádřil". Vyjádřit se slovy v tomto případě ani nejde. Můžeš to ale pochopit prostřednictvím obrazů. Naučíš se důvěřovat své intuici a spoléhat se na ni stejně, jako jsi dosud věřil a spoléhal se na svůj intelekt. Intuice je ta druhá, ženská stránka chápání. Člověk se stává celistvým až tehdy, když se naučí procházet přes most vedoucí „od moudrého k svatému".

« Kvantový skokZajetí »