Přijetí

Archanděl Rafael vám pomáhá nalézt mír v neklidné situaci, proto vám posílá tuto kartu. Přijetí neznamená, že se vám musí líbit, co se právě děje, ale že se s danou situací chcete vyrovnat. Bůh a andělé slyší vaše modlitby za vyléčení. Nyní vás žádají, abyste jim celou záležitost odevzdali prostřednictvím jejího přijetí.

Je to podobné jako „jít s proudem" a důvěřovat tomu, že všechno se děje přesné tak, jak má. Teď není vhodná doba stavět se na odpor nebo na něco tlačit. Otevřené a upřímně mluvte o tom, co si myslíte, ale zároveň nalezněte rovnováhu v laskavosti a přijetí.

Možné konkrétní významy: Andělé stojí v pozadí a odpovídají na vaše modlitby • Nevzdávejte to, neboť věci se vyvíjejí k lepšímu • Své obavy i nadále odevzdávejte Bohu • Na obzoru je neočekávaná pozitivní událost • Připravte se na zázrak, protože jeden je tu pro vás připraven

Moje modlitba
Milý Bože a archanděli Rafaeli, prosím pomozte mi uvědomit si, že všechno se ubírá tím správným směrem.

« Přenech své starosti námS klidem jde vše lépe »