Přetněte svá pouta

Požádejte archanděla Michaela, aby vyčistil všechny vaše vazby na energii strachu, které mají původ ve vašich dřívějších vztazích, a osvobodil vás od destruktivních vzorců chování.

Tuto kartu jste si vytáhli, protože záležitost, na kterou se ptáte, je pod vlivem negativity související s nějakým vaším minulým vztahem. Naštěstí může být tato toxická energie jednoduše přemožena s pomocí archanděla Michaela, mocné nebeské bytosti, která vás zbaví strachu i jeho následků.

Kdykoliv vy nebo váš partner zažijete ve vztahu strach, vytvoří se mezi vámi pouto (podobné duté hadici), které je napojeno na vás oba. Můžete mít pouta - většina lidí je má, spojující vás s vašimi rodiči žijícími nebo zesnulými, se sourozenci, s milenci/kami, s těmi, kterým jste pomohli, jako například se studenty nebo klienty, a s každým, s kým jste prožili významný vztah. Za pouta se nemusíte stydět ani se jich obávat. Je ale třeba je přetnout, protože vám odsávají energii a mohou být příčinou fyzické bolesti.

JAK POSTUPOVAT

Myslete na otázku nebo situaci, se kterou potřebujete pomoci. Poté řekněte nahlas nebo v duchu: „Volám tě, archanděli Michaeli. Přetni prosím pouta strachu, která mě v minulosti blokovala nebo vysávala mou energii. Jsem připraven/a vyměnit svůj strach za vnitřní mír." Pokud během procesu pomyslíte na určitou osobu, požádejte Michaela o pomoc při odstranění strachu z tohoto vztahu. Během přesekávání pout ucítíte chvění nebo mrazení. Nemějte strach, protože pouta lásky přeseknout nelze. Opakujte tento proces vždy, když se cítíte vysáváni nebo blokováni, protože pouta se mohou obnovit, pokud se do vztahu vrátí strach.

« Požádali jste své anděly o pomoc? Pusťte se »