Přátelství

Větve dvou stromů na této kartě se vzájemně proplétají, jejich spadané okvětní lístky vytvářejí na zemi překrásnou směs barev. Je to, jako by se nebe a země spojily láskou. Každý z nich však stojí sám, zakořeněný v půdě, každý je sám spojen se zemí. Představují tak podstatu opravdových přátel, vyzrálých, přirozených, dobře spolu vycházejících.

V jejich vztahu není žádná naléhavost, potřeba ani touha cokoli na druhém změnit. • Tato karta ukazuje na tvou připravenost pro takový druh přátelství. Možná přitom zjistíš, že přestáváš mít zájem o všechna ta dramata a romance, která tak zaměstnávají druhé. Není to ztráta. Je to zrození vyšší, více milující kvality, vycházející z hluboké zkušenosti.

Je to zrození ničím nepodmíněné lásky, bez očekávání a požadavků.

Nejprve medituj, buď blažený/á. Mnoho lásky pak přijde samo od sebe. A být s ostatními bude stejně krásné, jako být sám/a. Bude to také jednoduché. Nejsi závislý/á na druhých a nečiníš druhé závislými na sobě. Pak je to vždycky přátelství. Nikdy se z toho nestane připoutanost, bude to vždycky spřízněnost.

Buď ve vztahu, ale nedělej z toho sňatek. Ke sňatku vede strach, ke spřízněnosti láska.

Buď ve vztahu; dokud všechno půjde krásně; sdílej ho. A když uvidíš, že přišla chvíle, kdy se vaše cesty rozcházejí, rozluč se s velkou vděčností za všechno, co pro tebe ten druhý znamenal, za všechnu radost a potěšení, za všechny krásné chvíle strávené pohromadě. Bez trápení, bez bolesti; jednoduše se rozlučte.

« ZdrojOslava »