Požehnání

Gabriel - Božský posel

Gabriel vám připomíná, že z království andělů k vám sesílají nesčetná požehnání. Využijte toho, nestavte se na odpor, podlehněte. Prožijete radost a lásku proudící přímo ze Zdroje v dosud nepoznané míře. V sladkém okamžiku požehnání vás prostoupí vědomí ctnosti a odvahy. Andělé jsou hlásnou troubou boží lásky, odklidí z cesty všechny překážky. Vytrhněte se z objetí strachu a pocítíte vzrůstající sílu požehnání. Odříkejte modlitbu jako třeba Zdrávas Maria k oslavě věčného ženství, které osvětluje cestu k nebeským bytostem.

« HarmonieMilosrdenství »