Pokrok

Svatá Tereza z Lisieux /květinka/

Děláte trvalé pokroky. Je důležité, abyste pochopili, že záleží na vytrvalosti, nikoli na dokonalosti. Karta vás vyzývá, abyste si uvědomili, čeho všeho už jste dosáhli a kolika lidem jste přitom pomohli. Nevšímejte si chyb, které jste přitom udělali. Pocit viny, zklamání ani lítost ještě nikomu nepomohly, a proto je nechte minulostí.

Andělé vás tímto žádají, abyste odpustili sami sobě za všechno, co jste udělali, i za to, co jste neudělali. Ani Svatá Tereza nežila duchovně dokonalý život. Když se například modlila, často usnula nebo se nechala vyrušit. Ale prohlašovala, že s Bohem se spojujeme díky oněm "malým krůčkům vytrvalého pokroku".

Napsala: "Překážky na vaší cestě vám mají pomoci k růstu a učení, nenechte je, aby vás zastavily ve vašem duchovním směřování, ani aby vám ubraly na oddanosti Bohu".

Svatá Tereza se narodila ve francouzském Lisieux v roce 1873 a stala se společně se svými dvěma sestrami karmelitánskou jeptiškou. Když Tereza začala mít mystické zážitky, sepisovala je do životopisu nazvaného Příběh duše /The Story of a Soul/, protože jí to přikázala její Matka představená. Jejím modlitbám se přičítá mnoho zázračných uzdravení, například vyléčení vředů, tuberkulózy a artritidy. Na své smrtelné posteli slíbila, že na znamení své přítomnosti a oddanosti se vždy objeví růže, a proto se jí také často říká ,,Květinka“.

« Pohyb Požehnaná hojnost »