Pochopení

Pták vyobrazený na této kartě vykukuje z něčeho, co vypadá jako klec. Nejsou vidět žádná dvířka a mříže ve skutečnosti mizí. Mříže byly pouhou iluzí a tento ptáček je přitahován volností, půvabem a odvahou ostatních ptáků. Roztahuje křídla ke svému prvnímu letu. • Když nám svitne, že klec byla vždy otevřena a obloha zde vždy byla pro nás, může to námi zpočátku trochu otřást. Je dobré a přirozené být otřesený/á. Nenechej si tím však zastavit všechny ty příležitosti k bezstarostnosti a dobrodružství, které se ti souběžně s otřesem nabízejí. Leť se sladkostí a jemností tohoto období. Sleduj to chvění uvnitř. Roztáhni svá křídla a buď volný/á.

Jsi venku z vězení, venku z klece: můžeš roztáhnout křídla a celá obloha je tvoje. Patří ti všechny hvězdy, měsíc i slunce. Můžeš se ztratit v modravých dálkách... Jenom už nelpi na té své kleci, vyleť z ní ven a celá obloha je tvoje. Roztáhni křídla a vznes se ke slunci jako orel. Na vnitřní obloze, ve vnitřním světě má svoboda tu nejvyšší cenu - všechno ostatní je druhořadé, včetně blaženosti a extáze. Jsou tisíce květů, nespočetné množství, ale všechny jsou dosažitelné jen v ovzduší svobody.

« DůvěraSebeovládání »