Páže Pentaklů

Nové zprávy o penězích

Páže Pentaklů je zde zobrazeno jako mladík, který stojí vedle svého Strážného draka. Chlapec má na krku medailon s ochranným pentaklem, zatímco drak drží podobný pentakl mezi svými předními drápy chlapec je naprosto spokojený a důvěřuje svému astrálnímu společníkovi, že ho zavede, kam potřebuje jít, a ukáže mu vše, co potřebuje vidět. Chlapec má jednu ruku položenou na drakovi a v druhé svírá prastarou knihu; název knihy je Význam snů. Nad chlapcovou hlavou jsou vidět mlhavé obrazy draků, kteří vypadají, jako by byli ze snu. Tato kniha symbolizuje vědomosti, které se dají získat v podvědomí. Tyto mystické vědomosti je často zjevují ve formě snů, které reprezentují mlhaví draci nad hlavou chlapce. Sny se většinou lidem ukazují v symbolické formě. Bez vědomého studia mystických symbolů a jejich osobního významu pro daného člověka se nedají sny bezchybně vyložit a pochopit. Na zemi se zdraví malý dráček s kočkou, což ukazuje, že podobné myšlenky často přicházejí v jiné podobě.

Přijde k vám nečekaná informace o penězích. Možná zažijete období věšteckých snů. Nyní se naskýtá příležitost ponořit se do nové oblasti studia a vědění.

« Deset PentaklůRytíř Pentaklů »