Páže Holí

Důležité zprávy, cizí země

Mladá dívka stojí s rozzářenou a usměvavou tváří vedle malého Draka ochránce, ruku položenou na jeho hlavě. Nemá vůbec strach; jako nevinné, důvěřivé dítě ukazuje vlastnosti potřebné k nalezení a spřátelení se s astrálními průvodci a společníky. V ruce svírá hůl /vůli/ a v podpaží na druhé straně má stočený svitek /dávné poznání získané prostřednictvím duchovního napojení/. Drak se spokojeně usmívá probíhající láskyplné telepatické komunikaci, staré a úspěšné metodě pro kontaktování čehokoli nebo kohokoli z jiných rozměrů, kterou uskutečňujeme pouze mentálně. Z drakových křídel tryskají zářivé proudy magické energie. Díky spolupráci draka a malé kouzelnice je přístup k tvořivé energii daleko jednodušší.

Vzkaz, který vám dodá naději, přijde v pravý čas. Dostanete důležité zprávy, které se vztahují k vašemu zaměstnání nebo oboru studia. Nějaká oblast vašeho zaměstnání nebo společenských aktivit vám zprostředkuje setkání s cizinci nebo se zahraničím.

« Deset HolíRytíř Holí »