Outsider

Malé dítě na tomto obrázku stojí za branou a dívá se za ni. Je tak malé a tak pevně přesvědčené, že se tudy nedá projít, že si ani nevšimlo odemčeného zámku; bránu stačí jen otevřít. • Kdykoli si připadáme "vynecháni", nebo vyloučeni, začínáme se cítit jako malé, bezbranné dítě. Není na tom nic zvláštního, neboť tyto pocity jsou hluboce zakořeněné v našich zkušenostech z dětství. Problém je v tom, že právě proto, že jsou tak hluboce zakořeněné, přehrávají se v našem životě znovu a znovu jako kazeta. Máte nyní příležitost tu kazetu zastavit, přestat se trýznit myšlenkami, že asi nejsi "dost dobrý/á" k tomu, aby tě druzí přijali a vzali mezi sebe. Uvědom si kořeny těchto pocitů v minulosti a pusť se staré bolesti. Uvidíš pak zcela jasně, jak můžeš otevřít bránu a vstoupit do toho, čím se tolik toužíš stát.

Připadáš si tedy jako Outsider. To je dobře. Je to přechodné období. Musíš být bdělý/á a nepropadnout zoufalství a bolesti. Kdo tě utěší, když už tady ani Bůh není? Nepotřebuješ žádnou útěchu. Z toho už lidstvo vyrostlo. Buď mužem, buď ženou, a postav se na vlastní nohy...

Jediný způsob, jak se spojit s existencí, je jít dovnitř, protože tam, ve svém středu jsi s ní stále ve spojení. Byl/a jsi fyzicky odpojen/a od své matky. To odpojení bylo naprosto nezbytné, aby ses mohl/a stát sám/a sebou. Ale od univerza odpojený/á nejsi. Tvoje spojení s univerzem spočívá ve vědomí. Nemůžeš jej vidět, takže je nutné jít s velkým uvědoměním, pozorností a svědectvím hluboko dovnitř, tam to spojení najdeš. Buddha je tvým spojením!

« LakomecKompromis »