Otevírání dveří do nitra

10. ledna

Uč se hledat v sobě odpovědi na všechny otázky. Věnuj čas ztišení a v klidu najdi odpověď. Nikdy nezoufej, jestliže odpověď nepřichází hned. Prostě čekej na Mne a věz, že Mé načasování je vždy dokonalé a v dokonalém rytmu s celkem stvoření.

11. ledna

Je mnoho možných cest, ale jejich cíl je společný. Vždy existuje snadná i obtížná cesta k dosažení cíle. Existuje cesta buď přímá, nebo klikatá. K cíli lze jít přímo vzhůru, či oklikou. Volba je vždy na každém jednotlivci. Jsi absolutně svobodný při volbě své vlastní cesty. Tudíž ji hledej a sleduj ji, i když si nakonec uvědomíš, kolik času jsi promarnil volbou zdlouhavé cesty, když jsi tak snadno mohl jít přímo.

12. ledna

Když malé dítě, které se učí chodit, upadne, neztratí odvahu, ale zvedne se a zkouší to znovu a znovu, dokud nezvládne umění chůze. Stejné je to s duchovním životem. Nikdy v žádném případě nedovol, aby ti zdánlivé porážky vzaly odvahu jít dál duchovní cestou. Jestliže upadneš, jednoduše se seber a zkus to znovu.

13. ledna

Bez víry se nemůžeš vydat na svou duchovní cestu. Bez důvěry není lásky, a bez lásky je život prázdný. Otevři své srdce a dovol lásce plynout, ať se jeví život na povrchu sebenesnadnějši. Povznes se nad své vnější podmínky a okolnosti do těch říší, v nichž vše je světlo, vše je mír, vše je dokonalé a kde není rozdělení. Musíš se rozhodnout tak učinit, a pak tak musíš konat.

14. ledna

Je tolik nádherných věcí, které lze v životě dělat, ale co umíš nejlépe? Objev to a potom jdi za tím, konej své dílo a raduj se z něj. Neplýtvej časem a energií v touze dělat něco jiného nebo být někde jinde s jinými možnostmi. Uvědom si, že jsi přesně na správném místě ve správný čas a že jsi zde za určitým účelem pro určitou práci.

15. ledna

Proč se neuvolnit? Přenech své starosti Mně, protože čím více shonu a napětí je v tvém životě, tím méně toho dokážeš. Proč nesplynout s přírodou, nesplynout s přílivem a odlivem a nedělat to, co musí být uděláno, zcela prostě, přirozeně a radostně? Proč se netěšit ze života, proč se místo toho řídit přísnou determinací a nutit se dělat to či ono bez sebemenší radosti a lásky?

16. ledna

Jsi-li v pochybnostech, máš-li něco podniknout, proč se neztišit a nepočkat na Mne a nikdy nespěchat dopředu a nedělat nic bez Mého požehnání? Vždy bys měl vědět, kam se ubíráš, a pak na cestě nezabloudíš, proto je důležité počkat, až ti dám zelenou, než vykročíš. Ztišíš-li se a počkáš na Mne, nebudeš marnit čas.

17. ledna

Život bez modlitby je prázdný a bezvýznamný, protože modlitba tě spojuje s tvou nejušlechtilejší částí, která ti odhaluje plnost tohoto slavného života, který je tvým pravým dědictvím. Nechť jsou tvé modlitby opravdu pozitivní a tvořivé a děkuj za to, co máš dostat, ještě dříve, než se za to začneš modlit.

18. ledna

Je jen na tobě učinit dnešek tím nejpodivuhodnějším dnem, který jsi kdy prožil, svým správným přístupem, svým pozitivním myšlením, svou radostí a láskou. Dívej se na dnešek jako na Můj den, den plný Mého požehnání a sleduj, jak se ti vše odhaluje v pravé dokonalosti, bez jediné myšlenky zklamání, která by to mohla pokazit.

19. ledna

Nemůžeš doufat v duchovní růst, aniž by ses připravil na změny. Tyto změny mohou zpočátku být nepatrné, ale jakmile půjdeš dál a dál směrem k novému, budou stále prudší a významnější. Někdy je třeba úplného převratu, aby vznikl úplně nový způsob života, budeš se muset vzdát starého.
Zobrazit: 11-20 z celkem 367
začátek | « předchozí | následující » | konec