Osmička Mečů

Žena je nepříliš těsně omezena a obklopena meči, jež symbolizují, že je chycena v pasti a znehybněna určitou situací. Zdá se, že se kýve, běduje a naříká nad svou situací, aniž by udělala nějaký skutečný pokrok. Před ní je v mečovém kruhu mezera, jež představuje možnost úniku. Daleko nad ní je vidět silueta hradu, rýsující se na pozadí měsíce.

Tato karta reprezentuje situaci, v níž se cítíte bezmocní. Obklopují vás problémy. Cítíte se jako v pasti a máte dojem, že ať se podíváte, kam se podíváte, stojí před vámi nebezpečí, překážky a obtíže. Karta rovněž naznačuje, že přestože je situace nejspíš opravdu tak zlá, jak si myslíte, je možné z ní uniknout.

Použijte svou intuici

Je hrad bezpečným místem, nebo představuje něco, před čím žena musí utéci?
Meče jsou ozdobeny zlatými lístky. Co symbolizují?

« Sedmička MečůDevítka Mečů »