Odpusť stresující situaci

Vytáhli jste si tuto kartu, neboť vaše zdraví /případné zdraví osoby, na kterou se ptáte/ ovlivňuje stresující situace. Její negativní dopad, který pociťujete, je způsob, kterým vám tělo říká, že zvládnout stávající hladinu stresu je nad jeho možnosti a potřebuje pomoc - teď hned. Pokud je nějaká možnost tuto situaci natrvalo nebo alespoň dočasné opustit, způsobí to odpovídající úlevu od negativních symptomů.

Možná se v této situaci nacházíte z důvodu finančních závazků. V takovém případě je pro zdraví a celkovou tělesnou pohodu zcela nezbytný stres management /technika zvládání stresu, pozn. překl./. Sem patří asertivita /pokud potřebujete, přečtěte si nějakou literaturu nebo se zúčastněte semináře na toto téma/, uvolnění stresu pomocí cvičení a relaxační techniky jako meditace, jóga nebo masáže. Přemýšlejte o těchto opatřeních jako o nezbytné dlouhodobé investici do vašeho zdraví.

Možné konkrétní významy: Uvědomte si, že pokud dobře pečujete o své zdraví, mají z toho prospěch všichni • Přenechte svůj pocit viny Bohu a andělům • Vytvořte si seznam kladů a záporů situace, která vás stresuje • Mluvte upřímně se sebou samými i s ostatními o svých skutečných pocitech a postřezích • Zajistěte si oporu u lidí, kterým důvěřujete, abyste mohli podniknout zdravé změny

Moje modlitba
Milý archanděli Rafaeli, děkuji ti, že mi dodáváš odvahu a vůli, abych se o sebe dohře staral/a, utvářela/a si zdravé vztahy a obklopoval/a se pozitivními situacemi.

« Odpuštění léčíPij více vody »