Očistěte se

Požádejte anděly o uvolnění všech jedovatých energií, které jste mohli absorbovat.

Tato karta k vám přichází, protože andělé vidí, že jsou na vás navázány nízké energie. Vzhledem k tomu, že jste vysoce citliví a soucitní, mohli jste tuto negativitu pramenící z obav druhých lidí převzít. /Vyhledejte si kartu „Vytvořte kolem sebe štít", abyste věděli, jak se před touto tendencí chránit./ Tato jedovatá energie také může pramenit z vašich vlastních obav vzniklých v minulosti. Bez ohledu na jejich zdroj vám andělé chtějí pomoci vyčistit vaše energetické pole.

Je dobré požádat anděly, aby vás očistili, vždy když prožijete jakoukoli drsnou situaci, v níž se například vyskytne hádka, nelítostné soupeření, násilí nebo zneužití drog. Jako citlivý posel světla občas také nevědomky přejímáte bolestnou energii druhých v dobrém úmyslu jim pomoci. Požádejte prosím své anděly, aby na sebe od této chvíle tuto bolest brali oni, protože oni jsou k zacházení s tímto nesmírně nebezpečným jedem uzpůsobeni, aniž by je poškodil. Jste připraveni k očistě? Pak následujte kroky popsané níže.

JAK POSTUPOVAT

Posaďte se nebo se položte do pohodlné pozice tak, aby se vaše záda nedotýkala povrchu /například si můžete lehnout na bok nebo na břicho nebo se předklonit v křesle/. Zhluboka dýchejte a řekněte v duchu nebo nahlas: „Volám tě, archanděli Michaeli. Použij prosím svůj božský léčivý magnet, abys z mých zad, krku a ramen odstranil energie strachu, hněvu nebo žárlivosti. Prosím pomoz mi pocítit soucit vůči těm, kteří mi předali či poslali nižší energii, aby také oni byli uzdraveni Boží láskou. Děkuji ti, že z mého nitra i z mého okolí odstraňuješ jedovaté, na strachu založené energie nebo i bytosti, které se těmito energiemi živí."

« Nebeští mistři Pozemský anděl »