Ocenění mužnosti

 Respektováni mužů, přijeti mužského božství

Mořské panny zpívají: Mnoho mužů na tomto světě trpí pocitem zmatku, studu a nejistoty, protože nevědí, kým mají být. Když jsou mužní, tedy silní, dominantní a asertivní, tak riskují, že se na ně bude pohlížet jako na ty, co ovládají a jsou krutí. Mnoho mužů cítí, že jejich zranitelnost a emocionální já musí být schováno do jejich aktivního já. Takového já, které dává věci do harmonie, které ví, co dělat, které uspokojuje a ujišťuje, že je vše v pořádku. Pojetí maskulinity bylo narušeno a kulturně přehodnoceno, stejné jako byl nabourán koncept ženskosti, a my teď máme na světě mnoho poraněných hrdinů, zraněných Bohyň a Bohů. To nám nepřináší nic dobrého, ať už jsme muži, ženy, heterosexuálové, bisexuálové či homosexuálové. Pro nás všechny je nezbytné, abychom získali posvátné aspekty mužství zpět, abychom vytvořili a povzbudili zdravé, jedinečné mužství, kterému je třeba dodat odvahu, podporovat ho a naslouchat mu. Existuje velké množství stereotypů o tom, jak se muži musejí chovat, a muži tím trpí. Možná v mnohých případech více než ženy, neboť byli velmi odpojeni od svého pravého já.

Výklad: Jestliže k vám promlouvá tato karta a jste muž, je čas pochopit, přijmout a opravdu ocenit vyjádření vaší mužnosti. Zamyslete se nad svým dětstvím a mládím ještě předtím, než vám bylo doma, ve společnosti, ve škole nebo ve vašich vztazích řečeno, kým jste a co to znamená být mužem. Kým jste? Pouvažujte nad možností, že vaše vlastní maskulinita byla vytvořena tak, aby vás ochránila. Možná něco z toho, co vás naučili, vyvolalo smutek, stud a možná vás utvrdilo v tom, že jste doposud nezažili, co znamená plná a autentická mužská zkušenost. Muži jsou citliví. Muži jsou posvátní. Muži jsou Bohové. A mocný vnitřní vhled mořských lidí vám může ukázat, jak proniknout hluboko do toho, jakým způsobem byl v tomto životě váš osud ovlivněn vaším pohlavím. Mořští lidé vám dodávají odvahu, abyste svůj život přetvořili tak, aby vyjadřoval, kým opravdu jste - a ne kým vás učili, že máte být.

« Kouzelný cohellen druithOběť »