O rybce?

"Byl muž, který ve svém volném čase chodil rád na ryby - a jinak nejevil o souvislosti života žádný zvláštní zájem.
Proto ho také netrápilo, že pro jeho kratochvíli, musely ryby umírat.
Nu stalo se - podle známého vzoru mnoha pohádek, že ulovil velkou rybku.
Ryba k němu promluvila slovy: "Když mne necháš a pustíš, splním ti tvé nejtoužebnější přání!"
"Přeji si být nesmírně bohatý," odpověděl aniž by váhal.
"Dobře, tvé přání je splněno," odvětila ryba.
"U tebe doma je stůl, otevřeš-li zásuvku 3x po sobě, bude plná peněz, ale splnění tvého přání spojuji s dvěma podmínkami: Za prvé na mě nezapomeň a za druhé vypátrej, kdo jsem."
Ryba zmizela a rybář šel přešťasten domů.
Našel stůl, podle rady po třetím otevření viděl, že je naplněna penězy.
A tak se stal boháčem.
Nakoupil si domy a pozemky, měl mnoho zaměstnanců.
Oženil se a měl několik dětí, čím víc času uplynulo a čím byl bohatší, tím víc zapomínal na rybku a na otázku, kdo je.
Na začátku jeho prosperity se mu někdy ty dvě podmínky mihly hlavou, později se pří vzpomínce na rybku až rozlobil.
Myslil si o ní, že je troufalá a příliš přesvědčená o vlastní neomylnosti.
Je skutečně neuvěřitelné, co ta ryba ode mne očekávala, myslel si.
Čas plynul a on potřeboval stále více peněz, aby mohl zaplatit všechna svá přání.
Byl velmi bohatý a měl novému jmění odpovídající závazky.
Ovšem stalo se, že přišlo obrovské zemětřesení a zničilo všechen jeho majetek.
Zůstal mu jen holý život.
Zoufalý bloudil svými zpustošenými pozemky až zcela vyčerpán klesl k zemi a usnul.
Tu se mu ve snu zjevila ryba a řekla:
"Zapoměl jsi na mne a mé podmínky.
Žil jsi jen pro své zájmy a mne jsi měl za sobce, protože jsem ti kladla podmínku, abys na mne myslel.
Ty bloude.
Ty podmínky jsem ti dala jako další dary.
Pokud bys byl na mne myslel, byl bys byl ochráněn.
A kdybys byl pátral, byl bys zjistil, že jsem mohl být jenom tvůj Stvořitel, který ti všechno dal a dává.
Okliky však mohou být tou nejkratší cestou, když se jimi poučíš.
A vidím-li tvé hoře, vidím-li tvou snahu, jsem plný milosti pro tebe ..." 
Promluvy k Západu, Sathya Sai
« SvobodaJak často se miluješ se svou ženou? »