Nový partner

„Takzvaná náhodná setkání nejsou žádnou náhodou, jsou řízena Boží vůlí a působí jako spoušť, která uvádí do pohybu nový cyklus dění, protože tvé modlitby byly vyslyšeny.
Všímej si pozorně lidi, které ti posíláme do života. Poznáš je podle pocitu bezpečí a důvěrnosti, který v tobě ihned vyvolají."

Andělé vám tuto kartu posílají jako signál, že do vašeho života vstoupil nebo vstoupí někdo nový. Může se jednat o společníka v podnikání, přítele nebo milostného partnera. Nemusíte ho hledat, protože všechno proběhne samo a naprosto přirozeně. Když se s touto osobou setkáte, buďte otevřeni vůči Božímu vedení, které bude nejen láskyplné, ale i magické.

Další významy: Potkali jste se, nebo se brzy potkáte, se svým vesmírným blížencem, svým partnerem určeným osudem • Dovolte lidem, aby vám pomohli, a nedělejte všechno sami • Poraďte se s odborníkem • Vaše modlitby budou vyslyšeny prostřednictvím jiných osob • Do vašeho života přibude nové domácí zvířátko.

« NevinnostOceán »