Něco pro potěchu duše i srdíčka

Modlil jsem se za změnu, tak jsem změnil svou mysl.
Modlil jsem se za vedení a naučil jsem se věřit sobě.
Modlil jsem se za radostivost a zjistil jsem, že nejsem ego.
Modlil jsem se za mír a naučil jsem se přijímat druhé bezpodmínečně.
Modlil jsem se za hojnost a zjistil jsem, že mi v ní brání pochybnost.
Modlil jsem se za zázrak a zjistil jsem, že Já jsem zázrak.
Modlil jsem se za partnera a zjistil jsem, že Já jsem Jeden.
Modlil jsem se za lásku a zjistil jsem, že vždy klepe, ale musím jí dovolit vstoupit.

Jackson Kiddart


"Nebojte se bouří.
Očišťují všechny oblasti vašeho života od toho, co již nepotřebujete.
Podobně jako některé lístky se zoufale snaží udržet stromu, se i vy můžete držet toho, co odchází, ze strachu ze změny, která nastává.
Když se přežene bouře, strom je očesán od spousty listí.
Přesto však strom roste dál, sílí a vyrůstají z něj další a další lístky. 
Náš život v tomto ohledu není nijak odlišný.
Držíme se zuby nehty toho, co již naplnilo svůj účel nebo je škodlivé pro naši cestu, protože se bojíme změny.
Když se však pustíme a změny umožníme, začneme růst.
Často je nám také mnohem lépe než předtím a jakmile bouře pominou, zjistíme, jak dobrému účelu nám posloužily.
Nebojte se jich.
Přijímejte je a odevzdejte jim všechno, co již nepotřebujete."
- Phiona HuttonLáska je podstatou Mého učení.
Moje moc je moc lásky.
Neexistuje nic mocnějšího, než je láska.
Když rozvinete lásku,
můžete snadno čelit životním výzvám a zvítězit.
Bůh bude stále s vámi, ve vás a kolem vás
a postará se o vás.
Pomocí modlitby lze uskutečnit jakkoli obtížný úkol. Vaše modlitby však musejí být upřímné.
Musíte mít soulad myšlenky, slova a činu.
Rozvíjejte pevnou víru,
že s vámi je ve vás a vždy vaše modlitby vyslechne. Jak by ho vaše modlitby mohly
dosáhnout, budete-li si myslet, že je vně?
Vtělení lásky!
Jen láska vám pomůže dosáhnout v životě úspěchu. Rozvíjejte proto lásku.
To je skutečná modlitba, kterou od vás Bůh očekává.
 Nelze ovlivnit to, kolik lásky ti je někdo schopen dát. Nemůžeš získat více tím, že se budeš usilovněji snažit.
Nelze získat více lásky tím, že se budeš snažit být hezčí, vtipnější, laskavější, vstřícnější. Tím, že se budeš snažit být dokonalejší než ostatní. Tím, že se budeš snažit, aby druhý konečně viděl tvoji hodnotu.
Buď tam to pravé pouto je, nebo není.
Příliš věci komplikujeme. Zbytečně.
Buď si s daným člověkem sedneš, nebo ne. Je docela jednoduché to poznat. S člověkem, který ti prostě padne, nebude třeba žádných dodatečných ujištění. Nebudeš mít žádné pochybnosti a nejisté otázky. Nebudeš se muset bát, že by se neozval, pokud ty sama přestaneš psát jako první.
Nemusí to být příjemná pravda, ale je lepší se jí podívat do tváře. Přestaň se snažit víc než ten druhý a dívej se, co se bude dít. Skutečnost vyplave napovrch. A to je dobře. I kdyby to mělo znamenat, že někoho ztratíš, alespoň vytvoříš prostor něčemu lepšímu, něčemu opravdovému.
Možná je to trochu děsivé, ale krátkodobé trápení ti může přinést dlouhodobou spokojenost. Stojí to za to. První krok je nejtěžší. Čím více se ale otevřeš skutečnému, tím více naplnění v životě můžeš najít.
Dovol si přijít o lidi, kteří nejsou opravdoví.
Dovolíš tak totiž také přijít těm, kteří opravdoví jsou.
A tomu se nic nemůže vyrovnat.du k jezeru. Jedno vědro bylo perfektní a přinesla jsem vždycky všechnu vodu a to druhé trochu protékalo. Chodila jsem tak mnoho let, když na mě protékající vědro promluvilo: ‘Děkuji ti, žes mě nikdy nevyměnila. Ale stejně se cítím nedokonalé a je mi líto, že vždy část vody vyteče.’ Zůstala jsem stát velmi překvapená. ‘Copak ty sis nikdy nevšimlo těch květin? Protože vím o tvé prasklině, rozsévala jsem podél cesty semínka a právě díky vodě, kterou je zaléváš, květinami zdobím svůj příbytek i těším své přátele. Nebýt tvé praskliny, nic z toho by se přece nestalo. Každý máme své praskliny. Ale díky nim je svět pestrý. A právě naše praskliny mohou být i dary, kterými obohatíme ostatní.” Zdroj  - interent
"Dnes vyjdi do světa s předsevzetím vidět a slyšet jen to pozitivní.
Nevěnuj pozornost ničemu, co se ti nelíbí, co zraňuje tvé estetické cítění a a neodpovídá tvé morálce.
Spatřuj a slyš jen krásné, dobré, dokonalé.
U mnohých lidí je tomu stejně jako u těch, kteří propadli nějaké závislosti, nadávají na to, čeho nemohou zanechat.
Člověk se zlobí na své okolí, případně na celý svět.
... Přitom na zemi je proto, že k ní je tak silně připoután.
Spatřuj a poslouchej to, co je dokonalé a tím se osvoboď.
Slyšet a vidět dobré a krásné značí aktivně se otevírat nové energii.
Tzn. změnit svůj pohled a vědomě se rozhodnout pro pozitivní a to negativní nechat stranou.
Aspoň to zkus a náhle uvidíš, kolik z toho údajně tak skrytého Boha spatříš.
Boha lze totiž vidět stále.
Záleží jen na směru pohledu."

"Netruchli pro včerejšek.
Žádné včera neexistuje.
A není ani žádné zítra.
Včera bylo, proto již není.
Zítra bude, proto ještě není.
... Je jen to, co JE teď.
Žij v teď.
Naplňuj je.
Přivlastni si je.
Potom můžeš i z nevydařeného včerejška vytvořit zdařilí dnešek.
Nepřemýšlej stále o tom, co všechno jsi mohl udělat jinak.
Kdo tak uvažuje, oddává se nebezpečné iluzi, že to jinak udělat mohl.
Tys to jinak udělat nemohl, protože jsi to jinak neuměl.
Proto jsi ve své minulosti procházel zkušenostmi, aby ses naučil, co ses naučit měl.
Nenaříkej nad "rozlitým mlékem."
Žádné neexistuje.
Ve vesmíru nepřijde ani kapka nazmar.
Vše zůstává zachováno.
Všechno má svůj smysl, neboť vzniklo z Mého tvůrčího záměru.
Tvoje úloha proto spočívá v tom, abys tento smysl poznal a naplnil ho svým životem.
Čím víc naplňuješ, tím víc žiješ v TEĎ.
Tím víc platí rovnice: Ty = Já."


"Vše je pro tebe nachystáno.
Máš všechno, co potřebuješ, abys mohl učinit potřebné kroky ve svém životě.
Záleží jen na tobě, aby ses chopil všech příležitostí, které jsou kolem tebe jako stálé možnosti.
Otevři oči.
Podívej se jak je život plný štěstí.
... Nechej k sobě přicházet všechno to pozitivní, co na tebe tak dychtivě čeká.
To nejsou prázdná slova, to je pravá skutečnost.
Necháš-li vniknout do sebe, respektive do svého života více světla, potkáš lidi, kteří jsou na vyšší úrovni vědomí a tím do tvého života vnesou ještě více světla.
Tak je třeba i rozumět výroku z Bible:
"Kdo má, tomu bude přidáno."
Poté, co ses otevřel světlu, přijde ti světla víc a víc.
Nevyhnutelně.
Proto nebuď jako princ či princezna, tím míním, že se nemáš posadit do lenošky života a očekávat, že budeš obsloužen.
Všechno jsem ti nachystal.
Všechno je zde.
Všechno bylo dokonáno, ale ty si to musíš osvojit.
Vlastními prožitky musíš ze svého života utvořit nezaměnitelný celek, který neodmyslitelně patří k tobě.
Na všechno ostatní se musíš dívat jako na nevyužitou příležitost.
Proto nebuď princem nebo princeznou, ale staň se moudrým králem, který s důvtipem a s láskou a s pohledem upřeným na Mne dobře spravuje své království.
"Spravuje" je rozhodující slovo.
Jak bylo řečeno, všechno je nachystáno, jen musíš aktivně žít s tím, co máš.
Potom jsi svůj život smysluplně spravoval."


Svatý Pavel z Tarsu
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.“

Kráčej s očima široce otevřenýma, oceňuj krásu kolem sebe a podívej se na ni. Oceň každý den, ať je každý jeho okamžik naplněn láskou a díkůvzdáním. Objeví-li se cokoli neharmonického, rychle se rozhlédni a zjisti, jak to lze zaměnit za něco harmonického. Učiň to rychle, protože negativní a škodlivé myšlenky se mohou rozrůst a udusit ty krásné, stejně jako plevel na zahrádce. Nedovol jim získat vládu. Nauč se řídit své myšlenky tak, aby byly pouze myšlenkami krásy, lásky a harmonie.


"Dovolujete starým zraněním a nespravedlnostem, aby vám kazily vychutnávání si přítomnosti? Vaši andělé vás naléhavě žádají, abyste v myšlenkách odpustili těm, kteří vás možná v minulosti zklamali, a potom se odhodlali propustit je ze své mysli. Když tak učiníte, nebudou mít žádnou moc k tomu, aby mohli nepříznivě ovlivňovat vaše současné myšlenky ani pocity. To vám umožní pohnout se kupředu, naučit se věřit životu a vychutnávat si ho, společně s vírou, s níž se do své budoucnosti budete dívat s optimismem."


"Nejlepším dnem tvého života je ten, kdy se rozhodneš, že tvůj život je tvůj vlastní. Žádné omluvy nebo výmluvy. Žádné spoléhání se na někoho, závislost na někom či obviňování někoho. Ten dar je tvůj - je to úžasná cesta - a ty sám jsi zodpovědný za jeho kvalitu. Tohle je den, kdy tvůj život skutečně začne."


Z boží milosti vidím.
Z boží milosti slyším.
Z boží milosti cítím vůně.
Z boží milosti cítím chuť.
Z boží milosti mluvím.
Z boží milosti pociťuji.
Z boží milosti jsem.

Z boží milosti jsme ty i já výtvor, stvořitel i stvoření, nejsvětější
Trojice spojená v jedno, a za to jsem neskonale vděčná.


Duše: Nemám obavy říkat „miluji tě.“
Srdce: I já chci milovat a být milován, ale co když mě někdo zraní?
Duše: Tvým lékem bude opět láska. Ta, která nemusí být konkrétní, ale které jsi součástí. Protože jsi láska a tak miluješ všechno a všechny.
Mysl: Jak mám milovat někoho, koho neznám.
Duše: To, že je neznáš, je iluze. Ty, které miluješ, jsou tvou součástí na věky věků. I když na chvíli musíš zapomenout.
... Mysl: Ale proč?
Duše: Protože jedině tak si uvědomíš podstatu všeho toho zázraku. Jen žíznivý na poušti ocení vodu, kterou by jinak plýtval, protože by stačilo otočit kohoutkem nebo otevřít láhev.
Srdce: To zapomnění ale bolí.
Mysl: Obzvláště, když si začneš rozpomínat.
Duše: Ne, nebolí, protože jakmile začnete poznávat a rozpomínat se, koho milujete, já dostanu sílu, kterou potřebuji, abyste cítili JSEM LÁSKA. A jakmile si uvědomíte, že jste láska, můžete milovat bez omezení, obav, strachu… a tím opouštíte poušť a kráčíte k vysněné oáze.


Každé ráno když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti... buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou.
No a já si vždy vyberu raději tu dobrou.
A vždy, když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, že budu obětí, anebo si mohu vybrat možnost, že se z toho poučím. A já si vždy vyberu tu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat - buď přijmout jeho neštěstí, anebo se snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždy tu druhou možnost - hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.

"Celý život si vybíráme... když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak reagovat na danou situaci. Ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou, anebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno ty si vybíráš, jak žiješ svůj život......"

Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme - to rozhoduje o všem.
Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne.

Co prožíváš, to chceš.
Co chceš, to prožíváš.


„Jestliže rozséváš lásku a porozumění, stokrát se ti to vrátí. Jestliže rozséváš kritiku a negace, také se ti stokrát navrátí. To, co je hluboko v tobě, se odrazí navenek v tvém žití. Nemůžeš skrýt svou nespokojenost, svou nevoli nebo své neštěstí, protože dříve nebo později vyrazí jako vřed na povrch, a potom jej bude třeba proříznout. Čím dříve se jed odstraní, tím lépe. Nejlepší a nejrychlejší ...způsob, jak to udělat, je změnit celý svůj postoj. Nahraď jedovaté, negativní a kritické myšlenky myšlenkami čisté lásky, harmonie a porozumění. Můžeš tak učinit velmi rychle. Nesmíš si libovat ve své bídě a depresi. Nesmíš marnit drahocenný čas sebelitováním. Chceš-li se svým stavem něco udělat, můžeš to udělat bezprostředně. Změna může nastat v okamžiku.“ 


"Pane můj, v mém nitru žijící a zářící, buď vždy vítán ve svém jménu v chrámu mé duše a Tvém Království.
Tvá vůle je i mou, já našel v sobě Tvoji lásku a dělím se tak s tebou o denní chléb. A s každým úderem srdce hledám
lásku i v očích bližních svých. A dopřej svobody zraku mému, abych Cestu do Tvé náruče viděl jasně ozářenou.
Vždyť vím, v Tvém Království je místa pro všechny, Ty jsi můj život i má  láska a provždy.
Amen".

úryvek z knihy od J.Konfršta "Co když to bylo tak....přemýšlejme.


„Nedívejte se na ostatní, pozorujte sami sebe. A to, co se nachází ve vašem nitru, nechte vyjít navenek. Není totiž nic nebezpečnějšího, než potlačování. Jestliže něco potlačujete, ztratíte veškerou radost ze života, veškeré nadšení. Budete-li věci potlačovat, promarníte celý svůj život. Potlačování je jedovaté, neboť otravuje bytí. Naslouchejte svému srdci, a ať se v něm ukrývá cokoliv, vyneste to na světlo. Buďte upřímní sami k sobě – jiná zodpovědnost neexistuje. Člověk musí být zodpovědný k vlastnímu bytí. Bůh se vás nebude ptát, proč jste nebyli někým jiným...“ 

- Osho

« ZávislostiJak milovat v každém okamžiku »