Mírnost

Nové perspektivy

Tři draci jsou stočeni v jeden celek a otáčejí se na nebesích v dokonalé harmonii a svými drápy tkají proudy duchovní energie. Samotné nebe nese opakující se motivy spirál, které symbolizují primární hmotu tvoření a destrukce, která je všude kolem nás. Jeden drak je modrý, druhý je v odstínu červené, třetí drak nese odstín zelené. Červená symbolizuje vibrující energie života a sexuální náboj; zelená produktivnost mysli; modrá vodě se podobající nestálost emocí. Všichni musí být navzájem rovnoměrně propleteni, aby mohli zjemňovat a měnit životní zkušenosti tak, aby to co je nerovnovážné /prudké/ mohlo být napraveno. Dlouhý, zlatý proud energie věčného života /číslo osm/, vinoucí se spleteným kruhem draků, naznačuje skutečnost, že vyrovnaný život nemůže existovat bez důležitého prvku duchovna.

Tato karta může předpovídat období tvořivé inspirace nebo čas harmonie a klidu. Sebekontrola a vnitřní vedení vás provedou všemi obtížemi. Výlet vám přinese nový náhled na starý problém. Musíte se přizpůsobit novým okolnostem.

« SmrtOkovy »