Meditace

Jofiel - Svatý osvoboditel

Vnitřní ticho zažívané v meditaci nám pomáhá najít klid a andělskou svobodu. Jofiel nám přináší žlutou záři, která nás vynese vzhůru. Stačí jen utišit svou mysl a potom můžeme slyšet zpěv andělů. Meditujte tedy za svítání i při západu slunce. Dýchejte zhluboka, uvolněte se, pozorně naslouchejte nebeskému Óm a v nastalém tichu k vám dolehne hudba Království andělů. Potom pochopíte věštby, které potřebujete slyšet. Vnímejte poklid, samotu a ticho.

« OsvobozeníBožská moudrost »