Meditace - Jaký je můj další krok?

Ahoj, tady je Doreen Virtue a chtěla bych vám popřát krásné povánoční období. V období, když skončí Vánoce, se často stává, že s tím, jak přichází nový rok, vyvstává v nás mnoho otázek ohledně toho, co bude dál, co bychom v novém roce měli změnit. Určujeme si předsevzetí a děláme změny. Většina lidí, s nimiž jsem mluvila, se chystá k opravdu velkým změnám, ať už co se týká změny bydliště, změn ve svých vztazích, změn v kariéře nebo v jiných oblastech.Někdy však můžete dostat strach, že se rozhodnete špatně, a dnešní meditace a modlitba je tedy celá o otevření přístupu k Vyšší moudrosti, ke které máte přístup vždy, avšak potřebujete k tomu být opravdu v tichosti, ve které můžete hlas Boží nekonečné moudrosti slyšet. Podíváme se teď na rozhodnutí, které se chystáte udělat, nebo možná i více rozhodnutí, pokud jde o více věcí. Nekonečná Boží moudrost zná odpovědi na všechny vaše otázky a také ví, který směr je pro vás ten nejlepší. Mám vám také říci, že v žádném případě neexistuje pouze jedna jediná správná odpověď, protože každé rozhodnutí, které činíme, pro nás může být učitelem, od kterého se můžeme mnohé naučit. Můžeme vyrůst a získat dobré informace z každé cesty, kterou se vydáme. Nic není nikdy promarněno. Nemusíme se tedy proto strachovat, že bychom se rozhodli špatně, i když je pravda, že mnohdy existují lepší možnosti – lepší ve smyslu vhodnější pro vaše zdraví, pro vaše štěstí, lepší z toho úhlu pohledu, že vás méně zdržují od vašeho životního poslání, a tak dále. Na tom tedy budeme nyní pracovat. Nejprve bych vás chtěla požádat, abyste se zamysleli nad tématem, v jehož rámci chcete činit rozhodnutí. Může to být třeba stěhování, oblasti vašeho vzdělání či kariéry, vztahů, zdraví nebo jiné. Na tématu nezáleží, jde jen o to se na to soustředit. Zhluboka se nadechněme… a otevřeme si přístup k Vyšší moudrosti, která je již v nás, s podporou všech z celého světa, kteří se k nám v této meditaci připojují. Můžete to udělat kdykoli a kdekoli, jen je třeba mít tento záměr a utišit svou mysl. Dech nám velmi pomáhá se zklidnit. Pokud se cítíte po svátcích unaveni, vězte, že právě v období únavy bývá nejsnazší se na Vyšší moudrost napojit, protože je unavené i naše ego. V klidu tedy dýchejte… a napojujte se. Je to jako telefonní spojení k Nebesům. Nádhera. Myslete na své téma… a nyní voláme vaše Vyšší Já, to skutečné já stvořené Bohem, které je moudré a vševědoucí stejně jako on, a voláme Nekonečnou Boží moudrost našeho stvořitele, na kterou se nyní napojujeme. Nesnažíme se do ničeho nutit, protože nucení se vychází z ega, z našeho nižšího já a ze strachu. Když se rozhodujeme ze strachu, zaděláváme si na vážné situace, které jsou stvořeny ze stejné energie. Pojďme tedy na místo víry a důvěry. Andělé mi také říkají, že někdo, kdo dnes tuto meditaci poslouchá, potřebuje pomoci s pocitem zasloužení si. Pokud totiž trpíte pocitem, že si své nejvyšší dobro nezasloužíte, pak sami sebe sabotujete. A to si pro vás nikdo z nás nepřeje. Zasloužíte si to nejlepší stejně jako my všichni. Pocit zasloužení si vychází z oceňování, stejně jako když obdivujete východ slunce nebo sněhové vločky, které volně přicházejí ke každému. Jsou to dary, které k nám neustále přicházejí, a na nás je pouze to, abychom je přijali a vážili si jich. A to s vědomím, že když přijímáte, jste pak v lepší pozici pro další dávání druhým, včetně vašich nejbližších. Dovolte si tedy přijímat. Je to velmi důležité. Nacházíme se tedy nyní v pozici přijímání darů. Zeptejte se teď sami sebe: Kdyby peníze, čas nebo jiné okolnosti nehrály žádnou roli, jak byste se rozhodli? Dovolte si být k sobě skutečně upřímní. Neptáme se na rozhodnutí založené na vašich omezeních, ale na to, které byste učinili bez ohledu na ně. Představte si to. Je to naprosto realistické a naprosto zodpovědné. Teď se neptáme na omezení. Jak se rozhodnete, když vás nic neomezuje? … Toto uvědomění vynáší na povrch vaši skutečnou pravdu. Pravdu, kterou často filtrujeme přes své ego, otázkami „A co když?“ a „Co kdyby?“ A „Co když se stane tohle a co když se stane tamto?“ „Ale, ale, ale…!“ a spousta dalších ale, kterými naše ego omlouvá a odůvodňuje naše omezení. Naše vyšší Já je naproti tomu svobodné jako orel letící po obloze bez jakéhokoli omezení. Z této perspektivy se na to teď budeme dívat. Zeptejte se tedy sami sebe: „Kdyby neexistovala žádná omezení (a ta v duchovní pravdě opravdu neexistují), jaké by bylo mé rozhodnutí?“ Nádhera. Teď se podíváme na váš současný stav. Nikoli z pohledu strachu a omezení, ale z toho, co se vám nabízí právě nyní, podle toho, kde se právě nacházíte. Podíváme se na vaše rozhodnutí s ohledem na tuto pozici. „Drahý Bože, rozhrň červený koberec cesty lásky, moudrosti a Božské inteligence pro naše nejvyšší a nejlepší dobro v rámci našich rozhodnutí. Víme, že nás ochraňuješ a vedeš nás, a tak nám prosím pomoz slyšet tvé vedení a nechat se jím vědomě vést. Pomoz nám prosím dostat se z cesty našeho ega, které nás svádí ke strachu, a už ho neposlouchat. Pomoz nám prosím uvědomit si, že si stejně jako všichni ostatní zasloužíme i my život plný štěstí, podpory, bezpečí a míru. Pomoz nám si uvědomit, že je zcela v pořádku dělat ve svém životě zdravé změny, i když nevíme, co se přesně stane. Pomoz nám prosím kráčet po cestě víry a setrvávat v této víře, tak abychom nesklouzávali na cestu strachu, na které věci nejdou tak dobře.“ Vidím s vámi archanděla Michaela, který je zcela neomezený, neúnavný, nemá žádné ego a je všudypřítomný. Je to archanděl země. Je tady, aby nás všechny vedl. A ukazují mi, že vám svým světelným mečem, který vypadá jako světelná pochodeň, svítí na cestu vašeho rozhodnutí. Pomáhá vám být osvícení, zbaveni svých strachů a omezení, starostí nebo výmluv ega, a vidět jasně, kam míříte. Představme si tedy nyní dobu ode dneška za rok. Nemusíte vědět přesně den, to je v pořádku. Vydejme se do budoucnosti se záměrem spatřit jeden rok od nynějšího okamžiku. Dovolte si cítit a také vidět, kde v této době žijete. Podívejte se z okna, jak to tam vypadá. Podívejte se a vnímejte, kdo tam s vámi žije, jak lidé, tak zvířata. Jak vypadá vaše kariéra po roce? Co se za ten rok změnilo? Podívejte se na své tělo. V jaké jste kondici? Jaké je vaše zdraví a cvičební návyky? Jak se změnilo vaše stravování? Jaké jsou po roce vaše koníčky? Věci, které děláte pro zábavu, uvolnění a potěšení? Jak se změnily vztahy s vaší rodinou za ten rok? Nebo cokoli jiného, do čeho byste si chtěli nahlédnout, podívejte se na to v období ode dneška za rok. Vnímejte to… a pokud to dokážete vidět očima své mysli, pak se na to i dívejte. Právě tam si vaše Vyšší já přeje, abyste šli. Právě tam vás vede Bůh, jehož vůle je zajedno s vůlí vašeho Vyššího já. Neřešíme JAK se to stane, protože JAK je na Bohu. Zázraky se dějí každý den, synchronicity, které nedokážeme předvídat. Takže nyní ustupujeme z cesty a zejména si své zhmotňování neznečišťujeme obavami ohledně toho, JAK se to stane. Všechna JAK vkládáme Bohu do jeho úžasných rukou plných světla a jednoduše se jím necháváme vést. Dýcháme. Pokud je cokoli dalšího, co vás zajímá nebo i to, o co si děláte starosti, nyní je vhodný čas se naladit a dovolit si obdržet odpovědi, podporu a vedení. Říkají mi, že někdo z nás, kdo je tu s námi, čeká, až nejprve dostane podporu, a teprve pak udělá změnu. Připomínají těmto lidem, že to funguje opačně. Nejprve uděláte krok ve víře a učiníte změnu, a pak se vám dostane veškeré podpory, neboť jste prokázali svou víru. A tak důvěřujte, důvěřujte a důvěřujte. Boží andělé jsou s vámi, mí drazí. Máte u sebe tolik andělů, že je nedokážu spočítat. A tito andělé jsou nebeskými bytostmi, které vám Bůh přidělil na celý život na této planetě. Ať už v ně věříte nebo ne, jsou s vámi, stejně jako máte své plíce, srdce nebo mozek. Nemůžeme žít bez svých andělů, jsou součástí naší fyziologie. Andělé jsou Boží poslové a jejich poselství od nich můžeme dostat kdykoli bez ohledu na to, co se v našem životě děje. Byli nám dáni Bohem. Mou modlitbou pro vás je, abyste se svými anděly více komunikovali, nebo i přímo s Bohem. Je možné mluvit přímo s ním. Bůh vás vždy pozvedne a dá vám sílu k podniknutí svých změn. Přichází k nám Nový rok, čas předsevzetí, a tak se ujistěte, že tato předsevzetí vycházejí z vašeho srdce, a nikoli z vaší hlavy. Předsevzetí od srdce jsou úspěšnější ve smyslu dlouhodobosti a dodržování těchto předsevzetí. Posílám vám mnoho lásky a andělských požehnání. – Doreen Virtue
« Meditační terapie pro přitahování klientů a zákazníkůÚplňková meditace »