Matka

Panna Marie

Součástí odpovědi na vaší otázku je ,,téma matky“. Panna Marie, Matka Boží, je s vámi, aby vám pomohla uzdravit emocionální bolest související s vašim vztahem k matce, ať už jde o žal, hněv nebo obavy. Může vám pomoci vyčistit a uzdravit všechny destruktivní vzorce chování v tomto klíčovém vztahu. Jakmile se tak stane, ozdraví se i ostatní oblasti vašeho života.

Uzdravený a čistý vztah matce například zlepší vaše vztahy a ostatními ženami, zvláště pak s těmi, které zastávají autoritu nebo vládnou nějakou mocí. Pomůže vám to naučit se s větší lehkostí přijímat, protože ženská energie je receptivní - neboli spojená s přijímáním. Jste-li žena, pak vyčištění vztahu s vlastní matkou zvýší sebeúctu i lásku k sobě samé.

Tato karta se také týká vás, co jste v pozici matky či pečovatelky. Panna Marie je připravena vám v této věci pomoci. Zmírní vaše pocity viny či napětí, které vás mohou okrádat o radost z mateřství či rodičovství. Pokud byste rádi jakkoli pomáhali dětem, požádejte Marii, aby vás nasměrovala. Tolik miluje děti, že je vždy připravena pomoci jejich pečovatelům, aby těm malým mohli poskytnout co nejlepší péči.

« Manželství Modli se »