Matka

Znamení: Rak - Měsíc

Shrnutí tématu: ženskost, rodina, děťátko, emoce, oddanost, přijetí, pochopení, vnímavost, příběh duše.

Popis karty: Tato karta zosobňuje hlavní ženskou představitelku v divadle lidského života /hlavního mužského aktéra této hry reprezentuje postava následující karty, EGO/. Je částí životní energie Yin, Animou, velkou Matkou a Pramatkou. Ztělesňuje to „věčné ženské", co nás ustavičně přitahuje - jako Měsíc v úplňku. V jejích hloubkách, v „říši Matky", může muž skutečně zabloudit a ztratit se. Pravděpodobně je to jedna z příčin mužských obav z žen.

V západní mytologii je Marie symbolem pramatky, ženské odevzdanosti a obětavosti. Drží v náručí dítě - na levé straně, na straně srdce - jako znak absolutního přijetí. Vystupuje z nočního moře mezi liliemi, z nevědomí, vody, prapůvodního ženského živlu. Noc prosvětluje kulatý Měsíc v úplňku, který se odráží na hladině, což signalizuje průnik světla do tmy duše, jeho sestup do temných hlubin emocí.

Matku s dítětem jsme pro tuto kartu vybrali úmyslně, aby bylo hned zřejmé, že oba jsou ve skutečnosti jednou a toutéž, a tedy jedinou bytostí.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

„Ne" tvého vnitřního dítěte a „ne", kterým jsi uzamkl vlastní nejvnitřnější bytí, způsobuje vysychání tvých pocitů - moří a vod tvé duše. Obáváš se vlastních vnitřních emocí, máš strach před vlastní ženskou stránkou, cítíš úzkost z bezmocnosti, kterou by tvá Anima mohla způsobit.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Rada této karty je jednoznačná a jasná: Jdi cestou vlastních emocí. Odlož na chvíli rozum a racionalitu stranou a chovej se zcela intuitivně. Najdi své vnitřní dítě, nech ho, ať se vyjádří, dovol mu žít.

Možná si chce hrát. Možná však touží po patřičné úctě a přeje si, abys ho bral vážně. Působí to téměř, jako by ses měl naučit být svému vnitřnímu dítěti /resp. někomu ze svého okolí/ matkou.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Tvou cestu ukončí objetí vnitřního dítěte, jeho pochopení, život v harmonii. Dopracuješ se ke kousku domova, svého rodného hnízda, vrátíš se k sobě domů, ke svým citům, svému ženskému aspektu. Najdeš bezpečí a jistotu sám v sobě!

« PoselEgo »