Mág

Blázen se nechává unášet jako semínko ve větru, jako peříčko vířící ve vzdušných proudech, jako pára, než se z ní stane křišťálová krůpěj rosy, a najednou spatří Mága. Vidí chlapce, který je zasvěcován do tajů živlů. Učí se ovládat čáry a kouzla, svolávat a poutat.

Jednoho dne neodolá a prsty větru se dotkne jeho očí. Chlapec je překvapeně otevře a na okamžik ji spatří. „Kdo jsi?" chce vědět, ale ona se v mžiku mění v jelena a pádí pryč.

Mladík pronásleduje jelena po lesích a má ho stále téměř na dosah. Jeho bosé nohy dupou po zemi, vlasy mu vlají ve větru, slunce spaluje ramena. Jelenovo světlé tělo dráždivé probleskuje mezi stromy a přitahuje chlapce až k nesnesení, když najednou...

Jelen zmizí a mladík je znovu sám.

Na kameni spatří dary, které tu pro něj zůstaly. Předměty zastupující živly se lesknou ve slunečním světle. Když je vezme do ruky, přes jeho rty přelétne úsměv, neboť ucítí sílu, která skrze ně proudí.

Význam: Originalita, tvořivost, dovednost, síla vůle, sebedůvěra, zručnost a manuální šikovnost. Jde o to, abyste to, co je kolem vás neviditelné, uchopili a zpracovali tak, aby se z toho stala skutečnost, převedli to, co je nepopsatelné a nevyslovitelné, do materiálního světa bytí. Mág pracuje s předměty, které zastupují živly: oheň v lucerně, hlas moře v mušli, dech větru v havraním peru a zem z listí. Ví, co chce, a ví také, že dokáže způsobit, aby se to stalo, když vědomé zapojí svou vůli a využije svých znalostí o tom. jak zacházet se světem.

« BlázenVelekněžka »