Laskavost

Metatron - Nejvznešenější učitel

Metatron vás naléhavé vyzývá k vlídné laskavosti - k sobě, k ostatním lidským bytostem a přírodě. Laskavost nám od boha přináší jeho svrchovaný posel. V zahradě pokory a trpělivosti potom laskavost dozraje. Dusíte-li tedy v sobě nějakou negativní emoci, jako je třeba zlost, propusťte ji. Věřte soucitu, který je vaší skutečnou silou, který nikdy skutečně neztrácíte, a žijte svůj život naplno a svrchovaně. V tichosti meditujte o této věštbě a Metatron vám vnukne inspiraci.

« Božská moudrostZázrak »