Lakšmí


/buddhistická, hinduistická, Indie, džinistická/

Známá rovněž jako Haripriya, Jaganmatri, Laxmi, Matrintpa, Vriddhi. 

Jméno Lakšmí je odvozeno ze sanskrtského slova Laksya, které znamená „cíl" nebo „záměr." Lakšmí je krásná měsíční bohyně blahobytu a štěstí s nazlátlou pletí, která přináší každému hojné dary. Reprezentuje rovněž krásu, čistotu, štědrost a opravdové štěstí. Říká se, že se vynoři­la z mořského víru s dary a lotosovými květy a byla tak krásná, že ji všichni bozi okamžitě chtěli za manželku. Rozhodla se pro boha slunce Višnua. V každém z jejich dalších životů se znovu zrodila jako jeho společnice.

Protože skutečným posláním Lakšmí je přinášet na Zemi věčné štěstí, pomáhá nám v hledání životní dráhy, která by nám poskytovala slušné odměny, včetně osobního naplnění. Lakšmí ví, že bohatství samo o sobě nestačí k trvalému štěstí a musí být doprovázeno spiritualitou a pocitem seberealizace. Proto nás může vést k životnímu dílu, které bude působit radost a pomů­že i jiným.

Lakšmí je spojována s květy lotosu. Podle některých legend se zrodila z květu lotosu a v jednom z nich žije. V uměleckých dí­lech je obvykle znázorňována tak, že buď lotos nese nebo na něm stojí, přičemž lotos je symbolem duchovního probuzení, klidu a míru.

Lakšmí vnáší do našich domovů půvab, krásu a lásku a stará se o to, aby byly zajištěny všechny potřeby domácností. Ganéša ji zbožňuje a často při pomoci lidem spolupracují.

Lakšmí hovoří příjemným, melodickým hlasem. Říká: „Nabytí bohatství je jedním z největších životních záhad a výzev. Většina lidí, kteří se pokoušejí žít duchovním životem, honbu za penězi odsuzují, přesto však touží po svobodě a službách, které lze za ně pořídit. Mnozí z vašich duchovních vůdců a léčitelů mají špatné svědomí z toho, že za svoji práci přijímají peníze, a touží po okamžiku, kdy budou moci odejít ze zaměstnání a plně se věnovat duchovní službě.

Toto dilema je třeba vyřešit, protože my zde v této sféře, které vy říká­te „nebesa", vidíme mnohá řešení, z nich většina vám může pomoci, aniž byste se museli příliš namáhat nebo příliš přemýšlet. Proto vám chci říci, že budete-li na věci příliš tlačit, aby se staly, bude to vaší největší zábranou a překážkou, kterou lze překonat jen tak, když dojdete k přesvědčení, že veškeré bohatství je již ve vašem nitru. Jakmile se s tímto vědomím uvolníte a budete s jistotou vědět, že je o vše postaráno, všechny překážky zmizí." 

Pomáhá:

    * s blahobytem
    * s krásou a estetikou
    * s trvalým štěstím
    * s domácími zásobami a jídlem
    * s mýcením prostoru pro stavbu domu
 
INVOKACE

Lakšmí má ráda vděčná a vnímavá srdce. Když ji chcete přivo­lat, představujte si, že vám božským způsobem splní veškerá va­še přání. Pociťujte za to vděčnost. Vězte přitom, že síla vašeho Stvořitele, spojená s vaší vírou a láskyplnou pomocí Lakšmí, se zázračně zhmotňuje: Její zjevení jsou fyzickým vtělením lásky a vděčnosti, kterou právě cítíte.

Zaměřujte se nadále na vaše tužby a dívejte se a pociťujte, jak se vaše tužby splňují. Pak Lakšmí poděkujte a v duchu proneste "Om Nameh Lakshmi Námah", což je děkovná a uctivá modlitba.

« KuthumiMaat »