Křižák

Znamení: Beran/Střelec - Mars/Jupiter

Shrnutí tématu: náboženský spor, agresivní obrana vlastní mise, boj proti jinak smýšlejícím, síla přesvědčení stát si za svým názorem.  

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Jednáš v rozporu se svým zdravým rozumem, potlačuješ už dříve vytvořený úsudek a tasíš meč proti těm, kteří /údajně/ mají jiný názor. Chceš jen prosadit vlastní „správné úmysly a mínění", jak sám věříš a nevšímáš si, že tvůj způsob jednání je jen skrytou záminkou k boji a ničení. Maskuješ svou agresivitu hezkými řečičkami, jejichž obsah však sám zapomínáš naplňovat. Prosté „vodu kážeš, víno piješ".

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Jednou budeš muset nabrat odvahu obhajovat svůj názor a stát si za ním, i kdyby to mělo za následek, že bude nevyhnutelné za něj bojovat. Nestačí mít přesvědčení a věřit v něco, něčemu rozumět, získat vědomosti a poznání, jestliže nejsi připraven proměnit je v čin. Samozřejmě nemá smysl bojovat proti něčemu - ale za něco.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Konečně jsou tvé skutky řízeny poznáním a porozuměním. Nenecháváš se už vést slepou agresí, ale tvoje uvážené jednání vychází z přesvědčení. Teď už víš, jak lehké je začít bojovat se sebou samým.

« UpírZábrana »