Krása

 Půvab, nádhera, jednota formy a ducha

Mořské panny zpívají: Krása, vnímání něčeho hluboce harmonického a lahodícího oku i duši je formou velkého božství. Krása se v některých případech považuje za lest, za něco, čeho se dá dosáhnout a co lze vykouzlit jen pomocí líčidel, účesů, určitého chování a dalších forem maskování a přetvářek. Ale opravdová hluboká krása, tak jak ji znají a chápou mořské panny, vychází z duše, která sama sebe zná.

Krása není iluzí, ale projevem duše, která vyzařuje ven. A přání být krásná, přání moci o sobě říci, „jsem krásná", znamená jednoduše touhu po tom, aby byly kladné rysy naší duše uznány a respektovány. Lidé jsou v současné době ve svém chápání krásy velmi omezení. Krása se týká i těch, kteří jsou starší než my, je v jejich bílých vlasech a unavených očích, lze ji vidět i v nesouměrnosti zranění a v nepravidelných rysech, které mnoho z nich má.

Jestliže k vám přišla tato karta, je čas, abyste pochopili, že musíte uznat svou vlastní krásu a přistupovat k ní jinak než skrze nevidoucí oči kultury, která vám prodává strach, že vaše tvary jsou nedokonalé. Tato kultura vytváří společnost neurotiků, kteří se bojí odmítnutí, protože už nejsou mladí a jejich vlasy už nemají dřívější lesk. Krása je hlubší. Má zářit. Má se zvětšovat a stát se vaším pravým já. Má být tak zdravá, jak jste zrovna v tomto okamžiku zdraví vy. Krása mluví slovy, která nejsou jen pravdivá, ale také laskavá a půvabná. Vyživuje duše ostatních, podporuje jejich potenciál a jejich vlastní krásu. Krása se nedá oddělit od vzhledu, ale způsob, jakým sami sebe hodnotíte, se ihned projeví u všech, kteří stejné tak budou hodnotit i vás. Jestliže se na sebe díváte očima, které vlastní krásu nevidí, potom může tuto vaši krásu snadno přehlédnout i mnoho dalších lidí. Dokonce i ti nejmladší z nás, kteří jsou nepopiratelně nádherní, jsou často neschopni vidět sami sebe jako krásné. Učíme je vždycky hledat chyby a oni pak věnují svou energii tomu, aby „se opravili", zatímco celou dobu před nimi leží daleko větší úkoly. Pokud jste obdrželi tuto kartu, tak při každém dalším sebehodnocení, kterého se dopustíte, vnímejte svou vlastní krásu. Rituály týkající se vaší krásy provádějte vědomé, s velkou důležitostí a péčí. A probuďte krásu, která z vás touží zářit.

Nástroje, kterými jsme byly my mořské panny obdarovány, jsou zároveň našimi dary vám. Hřeben představuje ušlechtilou a posvátnou podstatu péče o vaše fyzické já. Uznáte-li, že vaše těla si zaslouží čas a úctu, dodáte všem úkonům souvisejícím s krásou punc rituálu. Přenesete tak péči o své tělo ze světského a komerčního světa na vyšší úroveň. Do posvátného chrámu, jehož si vážíte, protože zušlechťuje vaše těla, která milujete, respektujete a jste za ně vděční. Tím, že oceníte své tělo, nejhlouběji oceníte i svou duši a samotnou jiskru života.

Výklad: Je čas, abyste si přiznali svou krásu. Je čas, abyste se o svou krásu začali starat. Proveďte rituály pro svou kůži, vlasy, zuby, a tím pozvednete své jedinečné já. )e čas používat čisté, přírodní produkty. Je načase vytvořit si vlastní formu toho, o čem víte, že je čistým vyjádřením vašeho vlastního já. Protože uvnitř tohoto já spočívá vaše Krása.

Transparentnost »