Královna Pohárů

Samotné bytí Královny pohárů souvisí s tvořivostí. Je poezií v pohybu, ztělesněním fantazie. Dokáže tančit na zvlněných mořích, jejichž vody se nepřestávají vzdouvat a přelévat, tančí v naprostém souladu s tancem života, jenž rozhýbává celý svět a všechny bytosti okolo ní.

Všímá si své intuice a řídí se svým srdcem. Naslouchá šepotu hvězd, neboť ví, že jsou mnohem moudřejší než kterákoliv bytost na zemi. Byly svědky světa už v dobách, kdy moře bylo ještě mladé.

I když se její kroky mohou zdát nahodilé a bez rozmyslu, spoléhá na hluboké vnitřní poznání. Svou sílu čerpá z propastné hlubiny oceánu. Připlouvají starodávní obyvatelé hlubin, mořské želvy, moudré vědmy oceánu, aby se přidaly k její radostné oslavě. Svět, v němž se společně pohybují, působí jako sen. Všechno je tekuté a všechny prvky se navzájem prolínají a mísí. Je to proměnlivá krajina podvědomí, která přesahuje do hmotného bytí skutečnosti. Toto je podstata tvořivosti a uměleckého vyjádření.

Vedena instinkty, nalaďuje se na nehmotný svět a raduje se ze společnosti spřízněných duší. Pro kohokoliv jiného, kdo by byl schopen chápat její synchronicitu, by chybný krok v jejím postavení znamenal pád do bezedných hloubek, pro ni však nikoliv. Královna tančí v objetí nekonečné modře oceánu a nebe, a tam, kde se moře setkává s oblohou, není patrný žádný předěl.

« Rytíř PohárůKrál Pohárů »