Kouzlo devíti uzlů pro splnění přání

Toto kouzlo je snadné a účinné. Je vyzkoušené v praxi a opravdu funguje.

Používá se zejména ke splnění přání, na podporu vašeho záměru. Je v něm ukrytá silná symbolika, proto je u něj důležité dodržet přesný postup – na rozdíl od jiných kouzel a rituálů, jejichž podobu si obvykle můžeme upravit tak, jak to cítíme.

Kdy kouzlo provádět: existují dvě možnosti. První varianta je provádět kouzlo o úplňku a následující dny rozvazovat uzlíky. Druhá možnost je udělat kouzlo devět dní před úplňkem za přibývajícího měsíce, abyste poslední uzlík rozvazovali právě v den úplňku.

Potřeby: červená šňůra /ideálně o délce, která je dělitelná násobky čísla 3 a 9, nejvhodnější je délka 90 cm/, bílá /univerzální barva/ nebo oranžová /barva uskutečnění/, svíčka 

Postup: nezapomeňte dodržet Obecná pravidla pro magickou práci, tedy mít bezpečné prostředí, dostatek času, být uvolnění a v klidu atd.

Označte si jeden konec šňůry – barvou, fixem, opálením nad plamenem, jak uznáte za vhodné. Je prostě třeba abyste jeden konec rozeznali od druhého. Zapalte svíčku a chvíli meditujte u plamene. Až si zcela vyčistíte mysl, pusťte se do práce.

Nejprve si v hlavě vybavte vaše přání. Můžete i zavřít oči. Představujte si, jak se plní. Vizualizujte si naprosto detailně, jak se vám děje to, o čem sníte – právě teď.

Prociťte ten pocit, že se vaše přání stalo skutečností. Nechejte se prostoupit radostí a štěstím, které to ve vás vyvolalo.

Pak pomalu otevřete oči a začněte vázat uzly na šňůrce. Důležité je pořadí vázání uzlů, které byste neměli splést – právě proto jsme si na začátku označili jeden konec šňůry.

První uzel zavážeme na jednom konci provázku, druhý na opačném konci. Třetí uzel přesně uprostřed mezi nimi. Čtvrtý a pátý uzel opět doprostřed mezi už hotové uzly. Máme teď tedy na provázku pět uzlů, stejně daleko od sebe. Šestý uděláme mezi prvními dvěma uzlíky, sedmý mezi dvěma posledními. Osmý zavážeme vlevo vedle středového uzlu a poslední devátý bude vpravo vedle středového.Samozřejmě se nic nestane, když uzly nebudou na milimetr přesně od sebe, jen dodržte pořadí a umístění uzlíků. Pro větší přehlednost jsem vytvořila jednoduchý nákres.          

Vnímejte energii, kterou vkládáte do každého zavázaného uzlu. Nezapomeňte stále intenzivně myslet na své přání a u jednotlivých uzlů pronášejte následující:

Prvním uzlem kouzlo začíná.
Druhý uzel kouzlo uskutečňuje.
Třetí uzel vše potvrdí.
Čtvrtým uzlem sílu shromáždím.
Pátým uzlem kouzlo ožije.
Šestým uzlem kouzlo upevním.
Sedmým uzlem události okořením.
Osmý uzel bude osud.
Devátý uzel mi dá, co je moje.

Na konci ještě můžete dodat: „Tak jest, tak jest, tak jest.“ Poděkujte bohům, andělům a všem, které jste do magického kruhu pozvali. Svíčku můžete buď sfouknout nebo nechat vyhořet na vašem oltáři.

Zakončení kouzla

Jakmile dovážete, ukryjte šňůru s uzly pod polštář nebo blízko vašeho lůžka. Můžete ji také nechat na vašem magickém oltáři. Dejte pozor, aby se jí nedotýkal nikdo jiný, než vy. A teď to nejdůležitější.

Každý den před spaním rozvažte uzly v pořadí, v jakém jste je vázali – to je velmi důležité.

Nikdy ne v opačném pořadí – tím se kouzlo úplně zruší. Při rozvazování uzlu vždy myslete na to, jak uvolněná energie odchází plnit vaše přání. Můžete ho u toho zopakovat nebo znovu pronést formulky k jednotlivým uzlům. Po rozvázání devátého uzlu se energie kouzla definitivně vyšle do světa.

Až se vaše přání splní, šňůrku spalte. I kdyby ne, spalte ji nejpozději následující úplněk po uskutečnění kouzla.

Dvě poznámky na závěr. Dávejte si pozor na to, co si přejete. Formulujte své přání dobře – abyste se nedivili, co a hlavně jakým způsobem se vám vlastně nakonec splní. A za druhé – nikdy svým magickým konáním nesmíte porušovat svobodnou vůli druhého člověka. Nikdy si nepřejte něčí lásku, nepokoušejte se tímto kouzlem měnit životy druhých lidí a v žádném případě nikomu nepřejte nic zlého. Všechno by se to pak nakonec obrátilo proti vám – a to i kdybyste to mysleli dobře. Svobodná vůle člověka je posvátná a nikdo nemá právo do ní zasahovat.

Zdroj: http://blog.angelumlucis.cz/kouzlo-deviti-uzlu/
Rituály na ochranu svého domu »